Pasirinkite kalbą

Savivaldybės GIS žemėlapiai

Savivaldybės GIS žemėlapiai

Asociatyvi iliustracija

Turistinis maršrutas - kultūros kelias „Pirklių ir pašto keliu per Radviliškio rajoną“

Keliaudami šiuo turistiniu maršrutu galėsite susipažinti su archeologija, mitologija, tradiciniais amatais bei kulinariniu paveldu Radviliškio krašte. Tai pat dvarais, bažnyčiomis, etnografiniu kaimu ir kaimo bendruomenėmis. 


Gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai Radviliškio rajone

Žemėlapyje pristatyti 25 gimtojo žodžio kūrėjai ir puoselėtojai, gimę Radviliškio rajone.


COVID19 Radviliškyje

Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro žemėlapis.


Daugiabučių valdymas

Pagal 2019 metų duomenis, visi rajono daugiabučiai suskirstyti pagal valdymo formas: Nustatytas administravimas, jungtinės veiklos sutartis ar daugiabučio namo savininkų bendrija.


Radviliškio rajono savivaldybės kelių žemėlapis

Žemėlapyje pateikta informacija apie Radviliškio r. sav. kelius, vadovaujantis 2006 m. ir 2017 m. inventorizacijos duomenimis


Inventorizuotų želdinių žemėlapis

Žemėlapyje pateikta informacija apie inventorizuotus želdynus 2012 metais.

2019 m. atnaujinti Radviliškio ir Raudondvario parkų duomenys.


Projektuojamų konteinerių Radviliškio mieste ir rajone žemėlapis

Žemėlapyje galima įjungti/išjungti Topografinę informaciją (GKTR1, GKTR2), Požemio planšetus, Ortofoto. Pagrindo žemėlapį galima keisti savo nuožiūra. 


Žemėlapyje pateikta informacija apie seniūnaitijas Radviliškio mieste

Tai yra skaimenizuotos ir žemėlapyje atvaizduotos seniūnaitijos su adresais, kuris parengtas vadovaujantis Mero potvarkiu patvirtintomis seniūnaitijomis.


2018 m. Europos žmonių festivalio 3D žemėlapis

Žemėlapis, skirtas Europos žmonių festivalio, svečiams ir dalyviams.


Teritorijų planavimo dokumentai

Teritorijų planavimo dokumentų rinkinys. Kaupiami Bendrieji, specialieji ir detalieji planai.


Melioracijos GIS žemėlapis

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje suprojektuotų melioracijos tinklų skanuota medžiaga.


Daugiabučių namų šildymo analizė

UAB „Radviliškio šiluma“ pateikė šildymo kainų vidurkius tenkančius kvadratiniam metrui, kurie buvo išreikšti grafiniu pavidalu.


Lauko reklamų žemėlapis

Žemėlapyje pateikta informacija kur ir kokioms reklaminėms iškaboms išduoti leidimai, leidimų galiojimo terminai bei trumpos reklamų charakteristikos.


Civilinės saugos žemėlapis

Žemėlapyje pateikta su civiline sauga susijusi informacija, informavimo sistemos elektros sirenos, kolektyviniai apsaugos statiniai.


NAUDINGI ŽEMĖLAPIAI

Oficialus „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapis“ parengtas Lietuvos kariuomenės

Asociacija „KARO PALIKIMO GRĖSMĖS PREVENCIJA“ sukūrė portalą www.bombsmap.lt, kuriame yra paprastai ir patogiai pateikiama aktuali informacija, susijusi su sprogmenų užterštumo keliamų rizikų mažinimu.

Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - PAGD), Valstybės įmonė GIS-centras ir kitos valstybinės institucijos parengė ir Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt paviešino „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos“ žemėlapį. Jame pateikiama oficiali informacija apie tikimybę susidurti sustandartiniais sprogmenimis (užterštumo sprogmenimis lygį), kad teritorijose planuojant veiklą būtų galima lengviau įvertinti grėsmes ir laiku imtis prevencinių priemonių siekiant išvengti sprogmenų keliamų pavojų.


Asociatyvi iliustracija

Interaktyvus Lietuvos radono žemėlapis

Informacinis praneimas Kas yra radonas ir kaip nustatoma jo koncentracija patalpų ore?


Renovuoti daugiabučiai namai savivaldybėje

Renovuotų daugiabučių namų statistika Radviliškio rajono savivaldybėje


Geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portalas (www.geoportal.lt) yra svarbiausias infrastruktūros komponentas – valstybės informacinė sistema, skirta keistis geografine informacija internetu. Portale pasiekiami erdvinių duomenų rinkiniai ir jų metaduomenys (standartizuota informacija apie duomenų rinkinius).


Teritorijų planavimo dokumentų registras

Registro tikslas – užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų ir sprendinių erdvinių duomenų registravimo, registro duomenų tvarkymo ir naudojimo funkcijų vykdymą el. ryšių priemonėmis.

Portale galima atlikti patvirtintų teritorijų paiešką ŽEMĖLAPYJE ir patvirtintų teritorijų DOKUMENTŲ paiešką.


VĮ Registrų centro duomenys

REGIA arba regionų geoinformacinės aplinkos paslauga yra galingas ir patogus įrankis, sukurtas specialiai savivaldybėms - jų gyventojams, tarnautojams bei jose veikiančiam verslui. REGIA tikslas - sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus.

Prieinama informacija - nekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės, sklypai, administracinės ribos, juridinių asmenų buveinės.


Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapis

Nusikalstamų veikų žinybiniame registre kaupiami duomenys apie: Lietuvos Respublikoje padarytas nusikalstamas veikas, nukentėjusius asmenis, įtariamuosius asmenis.

Registre sukauptų duomenų pagrindu rengiama interaktyvi informacija – duomenys atvaizduojami Lietuvos Respublikos žemėlapyje pagal tikslią nusikalstamos veikos padarymo vietą.

Svetainėje pateikiami trijų tipų žemėlapiai: Nusikalstamų veikų žemėlapis, Statistinių duomenų žemėlapis ir Karštųjų teritorijų žemėlapis.


Oficialios statistikos portalas

Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys pagal tinklelius ir Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys.


Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-26, 10:32:28