Pasirinkite kalbą

Triukšmo prevencija ir kontrolė

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu: valentina.griniene@radviliskis.lt pateikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos (docx formatas) pranešimą , kuriame turi būti nurodoma:

  • Informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą (adresą);
  • Planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;
  • Triukšmo mažinimo priemonės.

Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti.

Atkreipiame dėmesį, kad atliekant statybos ar remonto darbus taip pat privaloma paisyti nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko Radviliškio rajone:

  • Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 10 val. iki 19 val.;
  • Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose darbo dienomis vakaro metu nuo 19 val. iki 21 val. – tik turint visų besiribojančių patalpų, valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.

Teisės aktai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-05, 12:49:52