Pasirinkite kalbą

Viešieji pirkimai

Už pateiktą informaciją atsakingas Viešųjų pirkimų skyrius.


Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad kiekvienas Viešojo pirkimo komisijos narys ar ekspertas gali dalyvauti Viešojo pirkimo komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

Viešųjų pirkimų skyrius
Danguolė Laurinaitienė
Vedėja
Kabineto numeris - 127 +370 422 69 022, +370 614 94 125 danguole.laurinaitiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Danguolės Laurinaitienės 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Parengti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.

2 užduotis: Parengti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už viešųjų pirkimo organizavimą, vykdymą, skyrimą, įsakymus.

3 užduotis: Remiantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktais viešųjų pirkimų planais, parengti Savivaldybės administracijos bendrą viešųjų pirkimų planą.

4 užduotis: Atlikti Savivaldybės interneto svetainės bei joje privalomos teikti informacijos atnaujinimą.

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vaidutė Štankelytė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 127 +370 422 69 022 vaida.stankelyte@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Gintarė Jarulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris -127 +370 422 69 134 gintare.jaruliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Romualda Baginienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 123 +370 422 69 037, +370 616 51 622 romualda.baginiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Snieguolė Kadžiulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 123 +370 422 69 037 snieguole.kadziuliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-05, 11:13:58