Pasirinkite kalbą

Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimo viešinimas

2023 m. gruodžio 4 d. (14)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Žemės sklypų prie daugiabučių namų Radviliškyje tarp Dariaus ir Girėno, Gedimino ir Kęstučio gatvių ribų nustatymo specialiuoju planu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A–874–(8.2) „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“, Radviliškio miesto teritorijos bendrojo planu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“:

  1. P a p i l d a u valstybinės žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 3, Radviliškio mieste, unikalus Nr. 4400-0562-2575, kadastro Nr. 7157/0003:468, naudojimo būdus, nustatytus Šiaulių apskrities viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-869 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo kadastro rodiklių nustatymo bei sklypų nuomos Radviliškio rajone“, nustatant žemės sklype antrąjį naudojimo būdą: „Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-12-04 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

2023 m. lapkričio 21 d.  (13)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgdamas į UAB „Sausumos transportas“  direktoriaus D. G. 2023-11-21 prašymą „Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus)“, kurio tikslas – pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą neprieštarauja Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose numatytam naudojimo būdui:

  1. kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0002:170, unikalus Nr. 4400-3850-1576), esančio Radviliškio r. sav., Radviliškio m., Purienų g. 13, naudojimo būdą iš „komercinės paskirties objektų teritorijos“ į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“;
  2. kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0002:182, unikalus Nr. 4400-5519-4235), esančio Radviliškio r. sav., Radviliškio m., Purienų g. 15, naudojimo būdą iš „komercinės paskirties objektų teritorijos“ į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“;
  3. kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0002:179, unikalus Nr. 4400-5226-4174), esančio Radviliškio r. sav., Radviliškio m., J. Marcinkevičiaus g. 7B, naudojimo būdą iš „komercinės paskirties objektų teritorijos“ į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“;
  4. kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0002:178, unikalus Nr. 4400-5225-9548), esančio Radviliškio r. sav., Radviliškio m., J. Marcinkevičiaus g. 7C, naudojimo būdą iš „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“ į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-12-04 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

2023 m. rugpjūčio 21 d.  (12)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie 2023-08-10 gautą prašymą Nr. G-4429 „Dėl žemės sklypo adreso ir paskirties keitimo“, kuriame prašoma pakeisti žemės sklypų: (kadastro Nr. 7172/0002:62, unikalus Nr. 4400-0647-0011), esančio Radviliškio r. sav., Šiaulėnų mstl., Sulinkių g. 6A., paskirtį iš į žemės ūkio paskirties su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties sklypai į kitos paskirties su naudojimo būdu vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-09-01 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. rugpjūčio 21 d.  (11)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie 2023-07-13 gautą prašymą Nr. G-4037 „Dėl žemės sklypo adreso ir paskirties keitimo“, kuriame prašoma pakeisti žemės sklypų:

  1. (kadastro Nr. 7192/0003:2, unikalus Nr. 7192-0003-0002), esančio Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Margavonių k., paskirtį iš kitos paskirties su naudojimo būdu susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į žemės ūkio paskirtį su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 
  2. sklypo (kadastro Nr. 7192/0003:3, unikalus Nr. 7192-0003-0003), esančio Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Margavonių k., paskirtį iš kitos paskirties su naudojimo būdu susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į žemės ūkio paskirtį su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-09-01 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. birželio 5 d. (10)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie 2023-05-30 gautą prašymą Nr. G-3012-(8.20) „Dėl žemės sklypo adreso ir paskirties keitimo“, kuriame prašoma pakeisti žemės sklypo Radviliškio r. sav., Tyrulių sen., Bernočių k. 1, kadastro Nr. 7152/0007:69 paskirtį iš „kitos paskirties žemės su naudojimo būdu pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ į „žemės ūkio paskirties žemę su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-06-16 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. gegužės 19 d.  (9)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie 2023-05-19 gautą prašymą Nr. G-2785-(8.21) „Pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą“, kuriame prašoma pakeisti žemės sklypo Radviliškio r. sav., Šniūraičių k., Radviliškio g. 42, kadastro Nr. 7174/0004:0042 naudojimo būdą iš „komercinės paskirties objektų teritorijos“ į „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-06-02 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. gegužės 17 d.  (8)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame apie 2023-05-16 gautą prašymą Nr. G-2699-(8.21) pakeisti žemės sklypo Radviliškio r. sav., Radviliškio m., Karjero g. 4, kadastro Nr. 7157/0012:77 paskirtį iš „žemės ūkio paskirties žemės su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“ į „kitos paskirties žemę su naudojimo būdu vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. gegužės 12 d. (7)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-05-11 Nr.30SD-1752-(14.30.137E.) „Dėl valstybinės žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo keitimo)", pakeisti Radviliškio r. sav., Grinkiškio mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 7122/0006:248 Grinkiškio k. v., žemės sklypo paskirtį iš „žemės ūkio paskirties žemės su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“ į „kitos paskirties žemę su naudojimo būdu atskirųjų želdynų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-25 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. gegužės 12 d. (6)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-05-10 Nr. G-2565(8.21) „Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus)", pakeisti Radviliškio r. sav., Šeduvos miesto sen., Kurklių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 7146/0004:295, Pavartyčių k.v., , žemės sklypo paskirtį iš „žemės ūkio paskirties žemės su naudojimo būdu kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai“ į „kitos paskirties žemę su naudojimo būdu rekreacinės teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-24 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės merui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. balandžio 28 d. (5)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-04-26 Nr. 23/04-1 „Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį", pakeisti Radviliškio r. sav., Radviliškio m., Sodininkų g. 10, žemės sklypo, kadastro Nr. 7157/0025:36, žemės sklypo naudojimo būdą iš „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“  į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-15 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. balandžio 28 d. (4)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-04-27 „Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-ų) pakeitimo", pakeisti Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Šniūraičių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 7174/0006:140, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „žemės ūkio“ į „miškų ūkio“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-15 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. balandžio 28 d. (3)

VVadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-04-27 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo", pakeisti Radviliškio r. sav., Skėmių sen., Užpurvių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 7150/0003:15, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „žemės ūkio“ į „miškų ūkio“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-15 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. balandžio 28 d. (2)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-04-27 Nr. 30SD-1606 (14.30.137E.) „Dėl paskirties/naudojimo būdo keitimo", pakeisti Radviliškio r. sav., Sidabravo mstl., žemės sklypo, kadastro Nr. 7160/0002:286, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš „žemės ūkio/kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į „kita/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-15 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


2023 m. balandžio 20 d. (1)

Vadovaudamiesi LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas, registruotas 2023-04-19 Nr. G-2148-(19.27) „Prašymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-ų) pakeitimo", pakeisti Radviliškio r. sav., Baisogalos k., žemės sklypo, kadastro Nr. 7108/0019:112, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-05-04 (10 darbo dienų) Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Aušros a. 10, Radviliškis, el. paštu informacija@radviliskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).


Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-04, 13:48:07