Pasirinkite kalbą

Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas

2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-440 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtintas Radviliškio miesto teritorijos bendrasis planas.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Radviliškio miesto teritorijos bendrąjį planą.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS – Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Aušros a. 10, LT-82123 Radviliškis. Bendrojo plano organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius – Vitolis Januševičius, tel. (8 422) 69 003; el.p. direktorius@radviliskis.lt.

BENDROJO PLANO RENGĖJAS – VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas – Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius. Projekto vadovė – prof.dr. Marija Burinskienė. Koordinatorė - Jūratė Venckauskaitė, tel. (8 5) 237 05 88, faks. (8 5) 274 47 31, el. paštas jurate.venckauskaite@ap.vgtu.lt.

Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Grafinė dalis

2016 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (prie Spindulio ir Jaunystės gatvių) koregavimo patvirtinimo“ patvirtintas Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimas. 

Planavimo objektas: Radviliškio miesto teritorija prie Spindulio ir Jaunystės gatvių valstybinė žemė. Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – apie 6 ha.

Planavimo organizatorius: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Aušros a. 10, Radviliškis, tel. tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000, www.radviliskis.lt.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, www.urbanistika.lt.

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (teritorijos tarp Jaunystės, Gedimino ir Šaltinio gatvių) koregavimo patvirtinimo“ patvirtintas Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies koregavimas“.

Planavimo objektas: Radviliškio miesto teritorija tarp Jaunystės, Gedimino ir Šaltinio gatvių. Privati žemė, žemės sklypai Jaunystės g. 3, Jaunystės g. 15, Jaunystės g. 25. Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – apie 3,5 ha.

Planavimo organizatorius: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Aušros a. 10, Radviliškis, tel. tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000, www.radviliskis.lt.

Planavimo iniciatorius: V. S. veikiantis pagal nekilnojamojo turto (žemės sklypų) Jaunystės g. 3, Jaunystės g. 15, Jaunystės g. 25 Radviliškio m. savininkų (ir bendrasavininkių) 2014-05-20 įgaliojimą.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, www.urbanistika.lt.

2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T-587 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano dalies (3,2 ha ploto teritorija prie Gediminio gatvės) korektūros patvirtinimo“ patvirtintas Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano dalies korektūra.

Planuojama teritorija: Radviliškio miesto teritorijos dalis, žemės sklypas prie Gedimino gatvės (kadastrinis Nr. 7157/0019:227). Planuojamos teritorijos plotas – 3,2 ha.

Planavimo organizatorius: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Aušros a. 10, Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000, www.radviliskis.lt.

Planavimo iniciatorius: I. U., gyv. Kęstučio g. Radviliškis, žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7157/0019:227) savininkas ir R. U., gyv. Kęstučio g. Radviliškis, žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7157/0019:227) savininkas.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.ltwww.atamis.lt. Projekto vadovė: Gitana Mineikienė.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-21, 15:13:25