Pasirinkite kalbą

Formavimo ir pertvarkymo projektai, poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

2022 m. informacija

Dėl atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

2022 12 28

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija, Šiaulėnų g. 41A, Šeduvos m., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 27

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A-1304 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7132/0006:0019), esančio Tautiškių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-107104). Projekto iniciatorius – privatus asmuo, projekto organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, projekto rengėjas – UAB „Medilana“.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 22

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-1292 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0020:0303), esančio Sporto g. 9, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-64774).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 19

Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1280 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Legečių k. 5A, Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-102617).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 19

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1277 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7105/0005:0010), esančio Mažaičių g. 17, Mažaičių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-86542).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 15

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-1266 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7132/0004:0172, 7132/0004:0173, 7132/0004:0174, 7132/0004:0176), esančių Skirjočių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-107140).

— daugiau


Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2022 12 14

Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

— daugiau


Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą

2022 12 12

Informuojame apie „Sandėlio Radviliškio r. sav., Aukštelkų sen., Aukštelkų k., Taikos g. 58C statybos projektas“ projektinius pasiūlymus.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 06

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-1251 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7105/0002:0262, 7105/0002:0263, 7105/0002:0265), esančių Mėlidų g., Kaulinių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-18660).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 12 06

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-1250 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Žvejų g., Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-112421).

— daugiau


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

2022 12 06

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą.

— daugiau


Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2022 12 01

Pranešimas apie Pakruojo, Pasvalio ir Radviliškio rajonų savivaldybėse planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 11 29

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1215 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7140/0007:0026), esančio Raginėnų k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-79688).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 11 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A-1195 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Slėnio g. 5A, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-109286).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 11 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A-1175 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Šermukšnių g. 4, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-108740).

— daugiau


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

2022 11 18

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Radviliškio vėjas“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Maldžiūnų k., Šileikonių k., Naujasodžio k., Alksnupių k., Baukų k. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

— daugiau


Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

2022 11 18

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Rekodita“ planuojamos ūkinės veiklos – 6-ių vėjo elektrinių parko įrengimo Radviliškio r.  savivaldybės, Sidabravo sen. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

— daugiau


Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2022 11 17

Pranešimas apie UAB „Sunly Land“ planuojamo iki 18 vėjo elektrinių parko Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

— daugiau


Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą

2022 11 15

Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Radviliškio raj. savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 11 11

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-1141 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7117/0003:0006), esančio Kaimynų g. 23, Nirtaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-104567).

— daugiau


Kviečiame susipažinti su suderintais Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais

2022 11 10

Informuojame apie atliktą Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinių derinimo procedūrą. Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 11 09

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A-1125 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Ąžuolų g. 21, Augmėnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-108654).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 27

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-1093 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7157/0020:0096), esančio A. Povyliaus g. 1, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-107352).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 27

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-1088 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio P. Bagdonavičiaus g. 14, Tyrulių mstl., Tyrulių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-60611).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 25

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-1083 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio L. Radėno g. 39C, Gražionių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-103689).

— daugiau


Informacija apie kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią Spičių kaime, Tyrulių seniūnijoje

2022 10 18

Planuojama XXXXXXXXX nuosavybės teise valdomame 2,7511 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 7152/0006:9), esančiame Spičių kaime, Tyrulių seniūnijoje, parinkti ūkininko veiklai reikalingų pagalbinių ūkio pastatų statybos vietą, numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 18

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. A-1057 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Topolių g., Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-86564).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 17

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-1050 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Kėdainių g. 39, Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-90001).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 17

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-1051 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Liepų g. 34, Kalnelio Gražionių k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-104274).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 13

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-1038 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio P. Lukšio g. 11, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-103803).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 13

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A-1025 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7117/0003:0230, 7117/0004:0111), esančių Šiaulėnų g. 25, Daugėlaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-104556).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 10 11

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A-1020 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7174/0007:0037, 7174/0007:0073), esančių Mankiškių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-89127).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 09 15

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A-938 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7150/0007:0055), esančio Pagarduvių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-106302).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 09 05

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-892 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7157/0017:0214, 7157/0017:0226), esančių Paplentės 1-ojoje g. 118 ir Vytauto Landsbergio - Žemkalnio g. 6B, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-107363).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 09 01

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-888 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Geležinkelininkų g. 11, Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-106919).

— daugiau


Skelbimas apie parengtus projektinius sprendinius

2022 08 31

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengė „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Šiaulėnų g., Šeduvos miesto sen., Radviliškio raj. įrengimo techninio darbo projekto“ projektinius pasiūlymus.

— daugiau


Skelbimas apie parengtus projektinius sprendinius

2022 08 31

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengė „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Užupio g. 5, Baisogalos k., Baisogalos sen., Radviliškio raj. įrengimo techninio darbo projekto“ projektinius pasiūlymus.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 08 31

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A-877 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Vėriškių g. 15, Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (paslaugos bylos Nr. ZSFP-93331).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 08 30

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A-874 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio J. Jankaus g. 5, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-103803).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 08 29

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A-809 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7170/0002:0539, 7170/0002:0501), esančių Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-95994).

— daugiau


Informacija apie geležinkelio elektros kontaktinį tinklą

2022 08 29

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110/27,5 kV Linkaičių Traukos transformatorių pastotės Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Karčemų k., naujos statybos projektas.

— daugiau


Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

2022 08 23

Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio Radviliškio m. Birutės g. (rd8025) kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 08 05

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A-805 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7108/7001:0003), esančio Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas.

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 28

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-741 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Miško g. 9A, Pakalniškių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-101212).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-729 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Daugyvenės g. 9, Pakalniškių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-89747).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-727 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Šiaulėnų g. 20A, Daugėlaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-102885).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-725 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Pušyno g. 5, Linkaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-103800).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 21

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-690 (8.2) „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės ploto, esančio Taikos g., Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-93438).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 20

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-691 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 7170/0002:0181), esančio Šaltinio g. 4, Šeduvos m., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-100142).

— daugiau


Informacija apie patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

2022 07 20

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-646 (8.2) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 7157/0018:0230, 7157/0018:0231), esančių Gedimino g., Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas (Paslaugos bylos Nr. ZSFP-97566).

— daugiau


Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-20, 13:48:30