Pasirinkite kalbą

Geriausios Radviliškio rajono kultūros įstaigos bei kultūros ir švietimo darbuotojai

2013 metų geriausios kultūros įstaigos, kolektyvai ir darbuotojai

Geriausia biudžetinė kultūros įstaiga:

 • Baisogalos kultūros namai (Baisogalos seniūnijos vyriausioji kultūros specialistė Vilija Kaščionienė) – už rezultatyvią kultūrinę veiklą ir 2013 metais surengtą renginių ciklą, skirtą Baisogalos seniūnijos Baisogalos kultūros namų kūrybinės veiklos 55-mečiui paminėti.

Geriausi meno mėgėjų kolektyvai, apdovanoti už Radviliškio rajono savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje ir išskirtinius pasiekimus mėgėjų meno srityje:

 • Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė Jūratė Stakvilevičienė);

 • Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“ (vadovas Donatas Stakvilevičius);

 • Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vadovas Edmundas Verpetinskas);  

 • Radviliškio miesto kultūros centro pagyvenusiųjų šokių kolektyvas „Patrepsėlis“ (vadovė Vida Gilienė);

 • Šeduvos kultūros ir amatų centro liaudiškos muzikos kapela „Užuovėja“ (vadovas Edvinas Kažukauskas).

Geriausi kultūros darbuotojai ir visuomenininkai:

 • Šeduvos kultūros ir amatų centro renginių organizatorė Izolina Stanulienė – už paramą organizuojant rajono renginius bei pateiktas iniciatyvas ir Radviliškio rajono savivaldybės vardo garsinimą Lietuvos humoro grupių festivaliuose su humoro grupe „Sprandžina“;

 • Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, Visuomeninės kultūros tarybos narys Arvydas Kavaliauskas – už paramą organizuojant renginius ir  pateiktas iniciatyvas.

Už visų seniūnijos kultūros įstaigų aktyvią ir sėkmingą kultūrinę veiklą 2013 metais apdovanotos šios seniūnijos:

 • Šeduvos miesto seniūnija (seniūnas Justinas Pranys);

 • Skėmių seniūnija (seniūnė Romualda Rimkuvienė);

 • Sidabravo seniūnija (seniūnas Vidmantas Blužas).

2012 metų geriausios kultūros įstaigos, kolektyvai ir seniūnijos

Geriausios biudžetinės kultūros įstaigos:

 • Radviliškio miesto kultūros centras (direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Violeta Jasiūnienė) – už meno mėgėjų kolektyvų veiklos puoselėjimą Radviliškio rajone, Lietuvoje ir užsienyje bei sėkmingą tarptautinių projektų įgyvendinimą.

 • Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (direktorė Aldona Januševičienė) – už Viešosios bibliotekos 75-mečiui surengtą renginių ciklą „Knygos namų šviesoje“.

 • Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (direktorius Egidijus Prascevičius) – už sėkmingai plėtojamą muziejinę veiklą, puoselėjant Radviliškio krašto kultūrą ir istoriją.

 • Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras (direktorė Elžbieta Karaliūtė) – už sėkmingai įgyvendinamas edukacines programas ir tradicinių senųjų amatų puoselėjimą.

Už rezultatyvią kultūrinę veiklą 2012 metais apdovanotos įstaigos, atliekančios kultūros centrų funkcijas:

 • Alksniupių kultūros namai (Pakalniškių seniūnijos vyriausioji specialistė Laima Didžbalienė);

 • Baisogalos kultūros namai (Baisogalos seniūnijos vyriausioji specialistė Vilija Kaščionienė);

 • Sidabravo kultūros namai (Sidabravo seniūnijos vyriausioji specialistė Daiva Staškūnienė);

 • Šeduvos kultūros namai (Šeduvos miesto seniūnijos vyriausioji specialistė Izolina Stanulienė).

Geriausias 2012 metų kolektyvas – Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė Jūratė Stakvilevičienė), Regioninės kaimo kapelų šventės-varžytuvių „Vainikas Maironiui“ nugalėtoja.

Už visų seniūnijos kultūros įstaigų aktyvią ir sėkmingą kultūrinę veiklą 2012 metais apdovanotos šios seniūnijos:

 • Baisogalos seniūnija (seniūnas Romas Kalvaitis);

 • Pakalniškių seniūnija (seniūnas Kęstutis Ulinskas);

 • Radviliškio seniūnija (seniūnas Vidmantas Tamošiūnas);

 • Sidabravo seniūnija (seniūnas Vidmantas Blužas).

Geriausieji 2011 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Rimantas Ožalinskas.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Laima Didžbalienė.
 • Metų choro vadovas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų etnografas – Genovaitė Vorienė.
 • Metų tautodailininkas – Bronė Žundienė.
 • Metų bibliotekininkas – Aušra Stukonienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Ramutė Kažukauskienė.
 • Metų muziejininkas – Vaclovas Stulginskas.
 • Metų literatūros mokytojas: Audra ir Klemas Indrėkai.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Rimvydas Pranculevičius.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Erminijus Krasuckis.
 • Metų atradimas – Radviliškio miesto kultūros centro roko grupė „Livers“.
 • Metų koncertmeisteris – Vera Silickaja.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas: Audronė Motiejūnienė, Liongina Vitalija Lipskienė.
 • Metų dailininkas – Martynas Gaubas.
 • Inovatyviausias bibliotekininkas – Vida Pužaitienė.
 • 2011 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Vanda Vaškevičiūtė.
Geriausieji 2010 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Jolanta Kvedarienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Rasa Atkočiūnienė.
 • Metų choreografas – Edmundas Verpetinskas.
 • Metų choro vadovas – Aurelija Meškauskienė.
 • Metų etnografas – Stasė Anglickienė.
 • Metų tautodailininkas: Eugenijus Arbušauskas, Stanislovas Špukas.
 • Metų bibliotekininkas – Saulė Remeikienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Elena Sadauskienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Egidijus Kablys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Laisvūnas Vaičiūnas.
 • Metų atradimas – Aurimas Mineikis.
 • Metų koncertmeisteris – Aurelija Šakėnienė.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Stanislovas Vaitkevičius.
 • Metų dailininkas – Ilma Andriušaitienė.
 • 2010 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Danės ir Aurimo Gaidžiūnų įmonė „Auridana“.
 • Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos ženklo nominantai: Jadvyga Kurmanskienė, Romualdas Juzukonis.
Geriausieji 2009 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Laura Bagučanskytė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Birutė Andriuškienė.
 • Metų choreografas – Džuljeta Ragauskienė.
 • Metų choro vadovas – Inga Petrauskienė.
 • Metų etnografas – Emilija Brajinskienė.
 • Metų tautodailininkas – Edmundas Gaubas.
 • Metų bibliotekininkas – Asta Tamošiūnienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Aušra Zaturskienė.
 • Metų muziejininkas – Sigitas Senulis.
 • Metų literatūros mokytojas – Regina Vaitkevičienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Kęstutis Norys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Romualdas Juzukonis.
 • Metų atradimas – Rasa Barčkutė.
 • Metų koncertmeisteris – Rytis Borusevičius.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Neringa Bernadickienė.
 • Metų dailininkas – Dijana Dovidaitytė.
 • 2009 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – ūkininkas Vytautas Čepaitis.
Geriausieji 2008 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Vilija Kaščionienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Laima Didžbalienė.
 • Metų choreografas – Diana Maciuvienė.
 • Metų choro vadovas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų etnografas – Angelė Virgailienė.
 • Metų tautodailininkas – Aldona Janelionienė.
 • Metų bibliotekininkas – Birutė Vaičiulienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Virginija Urbonavičienė.
 • Metų muziejininkas – Rimantas Petras Kondrotas.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvo įkūrėjas – Jūratė Stakvilevičienė.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Audronė Sinušaitė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Rimantas Liukumas.
 • Metų atradimas – Elžbieta Karaliūtė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Regina Dambrauskienė.
 • Metų koncertmeisteris – Asta Minciuvienė.
 • Metų vokalinio ansamblio vadovas – Jelena Pociuvienė.
 • 2008 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – VĮ Radviliškio miškų urėdija.
Geriausieji 2007 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų choreografas – Astijus Poška.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Stanislovas Tarasevičius.
 • Metų etnografas: Regina Martyšienė, Nijolė Solovjova.
 • Metų tautodailininkas – Edvardas Bielokopitovas.
 • Metų bibliotekininkas – Danguolė Godelienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Regina Grybova.
 • Metų muziejininkas – Gražina Vengrienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Gintauta Dauneckytė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Česlovas Gilys.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Irena Plukienė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Alma Kubilinskienė.
 • Metų muzikos mokytojas – Jelena Pociuvienė.
 • Metų dailės mokytojas – Neringa Kestenienė.
 • Metų debiutas – Ramūnas Dagys.
 • Kaimo, miestelio kultūros šviesuolis – Romualda Venckūnaitė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Stasys Gentvilas.
Geriausieji 2006 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Marytė Selenienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Vladislava Jadova.
 • Metų choreografas – Vida Gilienė.
 • Metų choro vadovas – Aurelija Meškauskienė.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Gintaras Rutkauskas.
 • Metų etnografas – Vilma Merkytė.
 • Metų tautodailininkas – Olė Plungienė.
 • Metų bibliotekininkas – Nijolė Stankuvienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Janina Stalionienė.
 • Metų muziejininkas – Petras Kižas.
 • Metų literatūros mokytojas – Sofija Adomaitienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Pranas Balckus.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Ina Bajarauskaitė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Vitas Pranas Tutkus.
 • Metų muzikos mokytojas – Kęstutis Meškauskas.
 • Metų dailės mokytojas – Rūta Lūžaitė.
 • Metų debiutas – Kęstutis Norys.
 • Kaimo, miestelio kultūros šviesuolis – Vitalija Lipskienė.
 • Kaimo, miestelio bendruomenės šviesuolis – Vanda Vaškevičiūtė.
 • 2006 metų dosniausias kultūros renginių rėmėjas – Gintaras Žilėnas.
Geriausieji 2005 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Laima Didžbalienė.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Nijolė Grigienė.
 • Metų choreografas: Valerija Jurgauskienė, Joana Vasiliauskienė.
 • Metų choro vadovas: Laimutė Steponavičienė, Gintautas Navickas.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas – Edvinas Kažukauskas.
 • Metų etnografas – Stasė Anglickienė.
 • Metų tautodailininkas – Eugenijus Arbušauskas.
 • Metų bibliotekininkas – Aldona Januševičienė.
 • Metų kraštotyrininkas: Česlovas Kantauskas, Eugenijus Kantauskas.
 • Metų muziejininkas: Egidijus Prascevičius, Birutė Paškūnaitė.
 • Metų literatūros mokytojas: Audra ir Klemas Indrėkai.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Romas Kalvaitis.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Edmundas Verpetinskas.
 • Metų seniūnų seniūnas – Kostas Dočkus.
 • Metų muzikos mokytojas – Kęstutis Pakštas.
 • Metų dailės mokytojas – Jadvyga Kurmanskienė.
 • Metų debiutas – Romualdas Juzukonis.
Geriausieji 2004 metų Radviliškio rajono kultūros ir švietimo darbuotojai
 • Metų vadybininkas – Vitalijus Digrevičius.
 • Metų renginių organizatorius, režisierius – Izolina Stanulienė.
 • Metų choreografas – Jūratė Kačiukevičienė.
 • Metų choro vadovas – Vladas Skuja.
 • Metų liaudiškos muzikos kolektyvo vadovas: Vilimas Malinauskas, Jūratė Petrauskienė.
 • Metų etnografas: Emilija Brajinskienė, Angelė Virgailienė.
 • Metų tautodailininkas – Katryna Alvyra Švedarauskaitė.
 • Metų bibliotekininkas – Danguolė Timinskienė.
 • Metų kraštotyrininkas – Daiva Paulauskienė.
 • Metų muziejininkas – Dalia Pauliukienė.
 • Metų literatūros mokytojas – Genovaitė Bagdonienė.
 • Metų meno saviraiškos kolektyvų steigėjas ir globėjas – Vilija Kaščionienė.
 • Metų meninės saviraiškos novatorius – Aurelija Šakėnienė.
 • Metų seniūnų seniūnas – Vidmantas Blužas.
 • Metų muzikos mokytojas – Inga Petrauskienė.
 • Metų dailės mokytojas – Ilma Andriušaitienė.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-26, 09:23:58