Pasirinkite kalbą

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Spec3
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidimai išduodami Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims norintiems laikyti pavojingus šunis..
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126); Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 ,,Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 41-2032); Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 (Žin., 2013, Nr. 4-157); Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. A-647-(8.2) „Dėl leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-687-(8.2) „Dėl gyvūnų laikymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti pavojingais šunimis.
2. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, pateikia:
2.1. asmens, rašytinį prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas (1 priedas);
2.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
2.3. asmens gyvenamosios vietos ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
2.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
2.5. pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
3. Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai (toliau – juridinis asmuo), pateikia:
3.1. prašymą (1 priedas), pasirašytą juridinio asmens vadovo, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
3.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
3.3. juridinio asmens valdymo organo patvirtintą dokumentą, apie asmens paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje;
3.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
3.5. pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 2. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, pateikia:
2.1. asmens, rašytinį prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas (1 priedas);
2.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
2.3. asmens gyvenamosios vietos ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
2.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
2.5. pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
3. Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai (toliau – juridinis asmuo), pateikia:
3.1. prašymą (1 priedas), pasirašytą juridinio asmens vadovo, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
3.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
3.3. juridinio asmens valdymo organo patvirtintą dokumentą, apie asmens paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje;
3.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
3.5. pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:
1. Radviliškio miesto seniūnija, seniūnas 
tel.: (8 422) 51 543.
el. p. radv.seniunija@radviliskis.lt
2. Šeduvos miesto seniunija, seniūnas Kostas Dočkus
tel.: (8 422) 56 232, 8 686 24 028,
el. p. seduva@radviliskis.lt
3. Aukštelkų seniūnija, seniūnė Alma Kubilinskienė
tel.: (8 422) 46 143, 8 686 24 026,
el. p. aukstelkai@radviliskis.lt
4. Baisogalos seniūnija, seniūnas Romas Kalvaitis
tel.: (8 422) 65 334, 8 620 72 774,
el. p. romas.kalvaitis@radviliskis.lt
5. Grinkiškio seniūnija, seniūnas Albertas Poškus
tel.: (8 422) 46 318, 8 687 05 935,
el. p. grinkiskis@radviliskis.lt
6. Pakalniškių seniūnija, seniūnas Kęstutis Ulinskas
tel.: (8 422) 44 441, 8 696 55 408,
el. p. pakalniskiai@radviliskis.lt
7. Radviliškio seniūnija, seniūnas Vidmantas Tamošiūnas
tel.: (8 422) 53 713, 8 686 24 025,
el. p. vidmantas.tamosiunas@radviliskis.lt
8. Sidabravo seniūnija, seniūnas Vidmantas Blužas
tel.: (8 422) 47 649, 8 686 21 596,
el. p. sidabravas@radviliskis.lt
9. Skėmių seniūnija, seniūnė Romualda Rimkuvienė
tel.: (8 422) 45 135, 8 686 21 597,
el. p. skemiai@radviliskis.lt
10. Šaukoto seniūnija, seniūnas Albinas Augustis
tel.: (8 422) 46 827, 8 682 18 087,
el. p. saukotas@radviliskis.lt
11. Šiaulėnų seniūnija, seniūnė Ieva Bliznikienė
tel.: (8 422) 49 644, 8 682 23 196,
el. p. siaulenai@radviliskis.lt
12. Tyrulių seniūnija, seniūnas Rimantas Liukumas
tel.: (8 422) 44 344, 8 686 31 817,
el. p. tyruliai@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Vyriausioji specialistė Valentina Grinienė,
tel.: (8 422) 69 112, 8 687 16 011,
el. p. valentina.griniene@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas pareiškėjui išduodamas pasirašytinai per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos, pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir galioja 2 metus nuo jo išdavimo.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslauga internetu neteikiama.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Prašymas su dokumentais pateikiamas asmeniškai arba gali būti pateikiamas per pareiškėjo atstovą, turintį teisę atstovauti pareiškėjui civilinio kodekso nustatyta tvarka. Asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Leidimų galiojimas gali būti sustabdomas ar panaikinamas, pažeidus Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir (ar) Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus).
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 8.10.

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:44:15