Pasirinkite kalbą

Leidimų masiniams renginiams organizuoti išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Šviet3

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų masiniams renginiams organizuoti išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, Savivaldybės administracijos direktoriui arba rajono seniūnijos seniūnui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki rajoninės reikšmės renginio dienos pateikia prašymą (1 priedas) leisti organizuoti renginį. Tarprajoninės, respublikinės ar tarptautinės reikšmės renginio organizatorius prašymą pateikia ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-17 sprendimas Nr. T-898 „Dėl Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą (forma – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-17 sprendimas Nr. T-898 „Dėl Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas):

1.1. ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki rajoninės reikšmės renginio dienos;
1.2. tarprajoninės, respublikinės ar tarptautinės reikšmės – ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.

2. Dokumentus, įrodančius, kad sumokėta rinkliava (jei renginys – komercinis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-17 sprendimas Nr. T-899 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti masinius komercinius renginius Radviliškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas dėl renginio organizavimo.

Prašymo forma (.docx formatas), (.pdf formatas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Stirbienė,
Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 422) 69 091,
el. p. lina.stirbiene@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė
tel. (8 422) 69004,
el. p. jolanta.margaitiene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos direktorius, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo leisti organizuoti renginį gavimo dienos, jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą praneša renginio organizatoriui.

Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešose vietose taisyklių, prašymo pateikimo terminų ir (ar) kartu su prašymu nepateikiami kiti reikalingi dokumentai, prašymas  nesvarstomas.

Jeigu renginio organizatoriaus prašymas patenkinamas, jam per 5 darbo dienas išduodamas leidimas organizuoti  renginį.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į  Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos  einamųjų metų dokumentacijos planą. Jis saugomas byloje Nr. 27.33 „Leidimai masiniams renginiams organizuoti“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:47:56