Pasirinkite kalbą

Programos ir projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ 

Projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams Radviliškio bendrojo ugdymo mokyklose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursas

Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašas (2024 m.)

2023 m. finansuotos programos;

2022 m. finansuotos programos;

2021 m. finansuotos programos:

2020 m. finansuotos programos 

2019 m. finansuotos programos

2018 m. finansuotos programos


AKTUALI INFORMACIJA VAIKŲ SOCIALIZACIJOS IR POILSIO PROGRAMŲ ORGANIZATORIAMS

Vaikų socializacijos ir poilsio programos 2024 m. vykdomos vadovaujantis šiais dokumentais:

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-13, 15:09:59