Pasirinkite kalbą

Aktuali informacija

Informacija apie prevencines socialines paslaugas

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šios paslaugos teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. 

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Dėl prevencinių socialinių paslaugų Radviliškio savivaldybėje galima kreiptis:

 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras - potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, Maironio g. 8A, Radviliškis, telefono nr.: (8 422) 53 499, elektroninis adresas: info@rpbspc.lt

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Informacija apie laisvas vietas rajono savivaldybės socialinės globos įstaigose

Socialinės globos įstaiga

Vietų skaičius

Laukiančiųjų eilėje skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Šeduvos globos namai

88

25

-

UAB „Senjorų namai“

19

30

-

UAB „Kitada“ Tyrulių globos namai

40

-

4

Kompleksinės paslaugos šeimai Radviliškyje

Paslaugos kiekvienai šeimai NEMOKAMOS!

 • Paslaugų teikimo koordinavimas;

 • Psichosocialinė pagalba:

  • individualios ir grupinės konsultacinios smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams.

 • Šeimos įgūdžių ugdymas, sociokultūrinės paslaugos

  • stovyklos.

 • Pozityvi tėvystė;
 • Pavežėjimo įveiklas;
 • Vaikų priežiūra veiklos metu.

Kur kreiptis

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

Nuo 2023 m. sausio 1 d. teikiama Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslauga

Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai)
 • vaikams su negalia ir jų šeimos (globėjai)

Socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.
Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21, 16:13:47