Pasirinkite kalbą

Aktuali informacija

Kompleksinės paslaugos šeimai

Kviečiame teikti pasiūlymus rengiamam socialinių paslaugų planui 2024 metams

2023 m. spalio 20 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti Savivaldybė 2024 metams rengia socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų plane siekiama įvertinti esamą Radviliškio rajono savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų situaciją. Kviečiame gyventojus, įstaigas ir organizacijas teikti pastabas ir pasiūlymas rengiamam socialinių paslaugų planui 2024 metams.

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, specialistė Alma Dailidonienė, el. p. adresas alma.dailidoniene@radviliskis.lt.

Informacija apie prevencines socialines paslaugas

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šios paslaugos teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. 

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Dėl prevencinių socialinių paslaugų Radviliškio savivaldybėje galima kreiptis:

 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras - potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, Maironio g. 8A, Radviliškis, telefono nr.: (8 422) 53 499, elektroninis adresas: info@rpbspc.lt

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Informacija apie laisvas vietas rajono savivaldybės socialinės globos įstaigose

Socialinės globos įstaiga

Vietų skaičius

Laukiančiųjų eilėje skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Šeduvos globos namai

88

25

-

UAB „Senjorų namai“

19

30

-

UAB „Kitada“ Tyrulių globos namai

40

-

4

Kompleksinės paslaugos šeimai Radviliškyje

Paslaugos kiekvienai šeimai NEMOKAMOS!

 • Paslaugų teikimo koordinavimas;

 • Psichosocialinė pagalba:

  • individualios ir grupinės konsultacinios smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams.

 • Šeimos įgūdžių ugdymas, sociokultūrinės paslaugos

  • stovyklos.

 • Pozityvi tėvystė;
 • Pavežėjimo įveiklas;
 • Vaikų priežiūra veiklos metu.

Kur kreiptis

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje
Nuo 2023 m. sausio 1 d. pradedama teikti Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai)

 • vaikams su negalia ir jų šeimos (globėjai)

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;

 2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.

 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.

 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-20, 10:57:04