Pasirinkite kalbą

Socialinė parama

Už pateiktą informaciją atsakingas Socialinės paramos skyrius.

GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS PAGAL IŠANKSTINĘ REGISTRACIJĄ ŽEMIAU NURODYTAIS TELEFONAIS

Prašymai priimami per SPIS sistemą, el. paštais, konsultuojami telefonais:

  • Dėl socialinės pašalpos, išmokos vaikui, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų; dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis; dėl tikslinės, sąlyginės, periodinės, vienkartinės pašalpų ir nemokamo maitinimo mokiniams – tel.: (8 422) 69 031, (8 422) 69 049, (8 422) 69 147.
  • Dėl slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju – tel. (8 422) 69 032.
  • Dėl socialinių paslaugų kreiptis telefonu į socialinės paramos specialistę – Alma Dailidonienė (8 422) 69 058. 

  • Seniūnijose: Aukštelkų – (8 422) 69 049, Baisogalos – (8 422) 65 860, Grinkiškio – (8 422) 46 318, Pakalniškių – (8 422) 44 438, Radviliškio – (8 422) 50 035, Sidabravo – (8 422) 47 668, Skėmių – (8 422) 45 135, Šeduvos – (8 422) 60 299, Šaukoto – (8 422) 46 813, Šiaulėnų – (8 422) 49 790, Tyrulių – (8 422) 44 344.
Socialinės paramos skyriuje paskirtos ir mokamos socialinės išmokos gavėjams išmokamos kiekvieną mėnesį nuo 8 iki 15 dienos.

2024 m. Radviliškio rajono savivaldybėje perkamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainos

Informuojame, kad vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-594 „Dėl socialinių paslaugų kainos apskaičiavimo“, atsižvelgiant į Radviliškio rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų pateiktus paslaugų teikimo organizavimo išlaidas, šių išlaidų efektyvų panaudojimą, teikimo Savivaldybėje ypatumus, apskaičiuotos Radviliškio rajono savivaldybėje perkamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainos, kurios įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d. 

Socialinės paramos skyrius
Rasa Miškinienė
Vedėja
Kabineto numeris - 110 +370 422 69 033 rasa.miskiniene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rasos Miškinienės 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis. Parengti 2023 m. socialinių paslaugų planą ir patvirtinti rajono Savivaldybės taryboje.

2 užduotis. Parengti socialinių paslaugų plano projektą 2024 m.

3 užduotis. Vykdyti ESF projekto „Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ administravimą.

Sonata Dekker
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 113 +370 422 69 147 sonata.dekker@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Loreta Jocienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 118 +370 422 69 021 loreta.jociene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Viktorija Tautkevičienė
Vyriausioji buhalterė
Kabineto numeris - 115 +370 422 69 035 viktorija.tautkeviciene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Birutė Stančiūtė
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Kabineto numeris - 110 +370 422 69 053 birute.stanciute@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Rimkuvienė
Vyresnioji buhalterė
Kabineto numeris - 110 +370 422 69 053 irma.rimkuviene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Ananjevienė
Specialistė
Kabinetas - 113, antradieniais darbo vieta Aukštelkų seniūnijoje +370 422 69 049, +370 422 46 143 lina.ananjeviene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ramutė Bardauskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 111 +370 422 69 031 ramute.bardauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Justina Červinskienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 +370 422 69 136 justina.cervinskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Alma Dailidonienė
Specialistė
Kabineto numeris - 117 +370 422 69 058 alma.dailidoniene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Laima Jankūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 116 +370 422 69 136 laima.jankuniene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Januševičienė
Specialistė
Kabineto numeris - 112 +370 422 69 030 vida.januseviciene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Virginija Masiliūnienė
Specialistė
Kabineto numeris - 114 +370 422 69 030 masiliuniene.virginija@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reda Risovanienė
Specialistė
Kabineto numeris - 113 +370 422 69 049 reda.risovaniene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Roma Armonienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Grinkiškio seniūnijoje +370 422 46 318 roma.armoniene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Jūratė Bredulskienė
Socialinio darbo organizatorė
Kabineto numeris - 111 +370 422 69 031 jurate.bredulskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rima Čepienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje +370 422 65 860 rima.cepiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Irma Druktainienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Pakalniškių seniūnijoje +370 422 44 438 irma.druktainiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lina Kšivickienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijose +370 422 46 813, +370 422 49 790 lina.ksivickiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Lilija Šliažauskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Baisogalos seniūnijoje +370 422 65 860 lilija.sliazauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vilma Ramanauskienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Sidabravo seniūnijoje +370 422 47 668 vilma.ramanauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vida Tamulytė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Skėmių seniūnijoje +370 422 45 135 vida.tamulyte@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dalia Zupkienė
Socialinio darbo organizatorė
Darbo vieta Šeduvos seniūnijoje +370 422 60 299 dalia.zupkiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Renata Šereivienė
Specialistė
Laisvės aikštė 6, Šeduva +370 422 60 299 renata.sereiviene@radviliskis.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21, 16:24:41