Pasirinkite kalbą

Socialinės paslaugos

Radviliškio rajono savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos

  BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

  • Informavimas

  • Konsultavimas

  • Tarpininkavimas ir atstovavimas

  • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

  • Specialiosios paskirties transporto paslaugų organizavimas

  • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas

  • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas

  SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
  • Pagalba į namus 
  • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
  • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
  • Laikinas apnakvindinimas
  • Psichosocialinė pagalba
  • Laikinas atokvėpis, organizuojant pagalbos į namus paslaugas
  • Apgyvendinimas apsaugotame būste
  • Vaikų dienos socialinė priežiūra
  • Asmeninė pagalba
  • Intensyvi krizių įveikimo pagalba
  • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams
  SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
  • Dienos socialinė globa:
   • Įstaigoje

   • Asmens namuose

  • Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa stacionariose socialinės globos įstaigose:
   • Suaugusiems asmenims su negalia

   • Senyvo amžiaus asmenims

   • Našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams

  • Laikinas atokvėpis, organizuojant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose
  • Vaiko laikinoji globa (rūpyba)
  • Vaiko laikinoji priežiūra
  Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai
  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą
   Socialines paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiančios įstaigos
   Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas:
   • Šeduvos globos namai

   • Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys

   • UAB „Senjorų namai“

   • UAB „Kitada“ Tyrulių globos namai

   • Radviliškio pagalbos šeimai centras

   • Šeimyna „Dagilėliai“

   • Šeimyna „Linksmasis traukinukas“

   • Šeimyna „Saulės spindulys“

   • Šeimyna „Jaukumo liepsnelė“

   • Šeimyna „Ritos vaivorykštė“

   Dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje ir asmens namuose:

   • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

   • Švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius

   • Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos Dienos centras „Meleta“

   • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“

   • VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

   • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

   Pagalbos į namus paslaugas:

   • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

   • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“

   • VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

   • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

   Vaiko dienos socialinę priežiūrą įstaigoje:

   • RPBSPC vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“

   • Pakiršinio vaikų dienos centras „Gandriukas“

   • Skėmių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

   • Pociūnėlių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulėlis“

   • Šaukoto bendruomenės vaikų dienos centras „Antrieji namai”

   • Vėriškių vaikų dienos centras

   • Šiaulėniškių bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulys“

   • Radviliškio rajono Raudondvario vaikų dienos centras

   • Kunigiškių vaikų dienos centras „Giliukai“

   • VšĮ „Tavo viltis“ vaikų dienos centras

   • RPBSPC VDC „Saulės spindulėlis“

   Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų socialinę priežiūrą įstaigoje:

   • Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys

   Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne:

   • Radviliškio neįgaliųjų draugija

   Laikino apnakvindinimo paslauga:

   • UAB „Rijada“

   Socialinių paslaugų administravimo, organizavimo ir teikimo klausimais konsultuoja:

   Alma Dailidonienė – (8 422) 69 058; alma.dailidoniene@radviliskis.lt;
   Justina Červinskienė – (8 422) 69 136; justina.cervinskiene@radviliskis.lt;
   Virginija Masiliūnienė – (8 422) 69 030; masiliuniene.virginija@radviliskis.lt;
   Toma Malinauskienė – (8 422) 69 136; toma.malinauskiene@radviliskis.lt.

   Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07, 11:30:16