Pasirinkite kalbą

Socialinės paslaugos

Radviliškio rajono savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS
 • Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
 • Kompleksinės paslaugos šeimai;
 • Darbas su bendruomene;
 • Šeimos konferencija;
 • Atvirasis darbas su jaunimu;
 • Mobilusis darbas su jaunimu.

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

 • Informavimas;

 • Konsultavimas;

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;

 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

 • Specialiosios paskirties transporto paslaugų organizavimas;

 • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas;

 • Sociokultūrinių paslaugų organizavimas.

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
 • Pagalba į namus;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • Laikinas apnakvindinimas;
 • Psichosocialinė pagalba;
 • Laikinas atokvėpis, organizuojant pagalbos į namus paslaugas;
 • Apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra;
 • Asmeninė pagalba;
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams;
 • Vaiko laikinoji priežiūra.
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
 • Dienos socialinė globa:
  • Įstaigoje;

  • Asmens namuose.

 • Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa stacionariose socialinės globos įstaigose:
  • Suaugusiems asmenims su negalia;

  • Senyvo amžiaus asmenims;

  • Našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams.

 • Laikinas atokvėpis, organizuojant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose;
 • Vaiko laikinoji globa (rūpyba).

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Socialines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą
  Socialines paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiančios įstaigos
  Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugas:
  • Šeduvos globos namai

  • Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys

  • UAB „Senjorų namai“

  • UAB „Kitada“ Tyrulių globos namai

  • Radviliškio pagalbos šeimai centras

  • Šeimyna „Dagilėliai“

  • Šeimyna „Linksmasis traukinukas“

  • Šeimyna „Saulės spindulys“

  • Šeimyna „Jaukumo liepsnelė“

  • Šeimyna „Ritos vaivorykštė“

  Dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje ir asmens namuose:

  • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

  • Švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius

  • Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos Dienos centras „Meleta“

  • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“

  • VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

  • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

  • UAB „Senjorų namai“

  Pagalbos į namus paslaugas:

  • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

  • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio Viltis“ dienos socialinės globos centras „Vilties sodas“

  • VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

  • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

  Vaiko dienos socialinę priežiūrą įstaigoje:

  • RPBSPC vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“

  • Pakiršinio vaikų dienos centras „Gandriukas“

  • Skėmių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

  • Pociūnėlių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulėlis“

  • Šaukoto bendruomenės vaikų dienos centras „Antrieji namai”

  • Vėriškių vaikų dienos centras

  • Šiaulėniškių bendruomenės vaikų dienos centras „Spindulys“

  • Radviliškio rajono Raudondvario vaikų dienos centras

  • Kunigiškių vaikų dienos centras „Giliukai“

  • VšĮ „Tavo viltis“ vaikų dienos centras

  • RPBSPC VDC „Saulės spindulėlis“

  Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų socialinę priežiūrą įstaigoje:

  • Šeduvos globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys

  Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne:

  • Radviliškio neįgaliųjų draugija

  Laikino apnakvindinimo paslauga:

  Radviliškio pagalbos šeimai centras
  Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis
  Tel. +370 422 51 882.

  Socialinių paslaugų administravimo, organizavimo ir teikimo klausimais konsultuoja:

  Alma Dailidonienė – +370 422 69 058; alma.dailidoniene@radviliskis.lt;
  Justina Červinskienė – +370 422 69 136; justina.cervinskiene@radviliskis.lt;
  Virginija Masiliūnienė – +370 422 69 030; masiliuniene.virginija@radviliskis.lt;
  Laima Jankūnienė – +370 422 69 136; laima.jankuniene@radviliskis.lt.

  Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-21, 16:25:50