Pasirinkite kalbą

Žemės nuomos mokesčio skaičiavimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Fin1
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Žemės nuomos mokesčio skaičiavimas fiziniams ir juridiniams asmenims
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Valstybinės žemės nuomos mokesčio metinius tarifus ir mokėjimo terminus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
Fizinių ir juridinių asmenų, naudojančių valstybinę žemę, nuomos mokestį apskaičiuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus darbuotojai.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Valstybinės žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nustatyta tvarka (Žin., 2003, Nr. 106-4755).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Juridiniai asmenys duomenis apie valstybinės žemės sklypą, jo vertę, nuomos mokestį nurodo šio mokesčio deklaracijoje ir pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui. Deklaracijas juridiniai asmenys pateikia ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Baškevičienė
Tel. (8 422) 69 048, el. p. lina.baskeviciene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Finansų skyriaus vedėja Rita Chlebauskienė
Tel. (8 422) 69 020, el. p. rita.chlebauskiene@radviliskis.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d. d.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga suteikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Fiziniai asmenys pateikia žodinį prašymą.
Juridiniai asmenys pildo žemės nuomos mokesčio deklaraciją. Deklaracijos forma (.docx formatas), deklaracijos forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis. IS "Masis".
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:18:52