Pasirinkite kalbą

2024 m. melioracijos darbai

Radviliškio rajono Aukštelkų ir Mažaičių kadastrinių vietovių Vėzgės up. dalies baseino griovių, jų statinių remonto darbai

Radviliškio rajono Aukštelkų ir Mažaičių kadastrinių vietovių Vėzgės up. dalies baseino griovių, jų statinių remonto darbai (schema):

Sutartis Nr. SUT-2023-808 UAB „Pasvalio melioracija“ baigiasi 2025-01-22

Techniniai rodikliai
Eil. Nr.  Pavadinimai Mato vnt. Kiekis
3. GRIOVIAI
3.1 griovių imtuvų bendras ilgis km 22,308
Iš jų:
3.1.2 remontuojamų km 22,308
4. DRENAŽAS
4.3 Drenažo žiočių skaičius vnt. 217
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 Pralaidos vnt. 23
Iš jų:
6.1.1 remontuojamos vnt.  23
Radviliškio r. sav. Butėnų ir Džiugonių kadastrinių vietovių Šuojos, Postupio, Kraujupio, up. dalies baseino griovių ir jų statinių remonto darbai

Radviliškio r. sav. Butėnų ir Džiugonių kadastrinių vietovių Šuojos, Postupio, Kraujupio, up. dalies baseino griovių ir jų statinių remonto darbai (schema Nr. 1):