Pasirinkite kalbą

Administracinės naštos mažinimas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas teisės aktų, reglamentuojančių administracinės naštos mažinimą, reikalavimų įgyvendinimą, 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-299-(8.2) „Dėl darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, sudarymo“ sudarė darbo grupę, kuriai pavedė koordinuoti administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje.


Teisės aktai
2018 m. darbo grupės posėdžių protokolai

Darbo grupė, 2018 m. spalio 19  d. vykusio posėdžio metu, aptarė administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2018 m. spalio 19  d. posėdžio protokolas Nr. 6

Darbo grupė, 2018 m. sausio 26 d. vykusio posėdžio metu, aptarė administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2018 m. sausio 26 d. posėdžio protokolas Nr. 5

2017 m. darbo grupės posėdžių protokolai

Darbo grupė, 2017 m. rugsėjo 27 d. vykusio posėdžio metu, aptarė administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2017 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolas Nr. 4

2016 m. darbo grupės posėdžių protokolai

Darbo grupė, 2016 m. gruodžio 21 d. vykusio posėdžio metu, aptarė administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2016 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. 3

Pagal patikslintus licencijų išdavimo duomenis 2016 m. Savivaldybės administracijoje leidimų išdavimo terminai yra nuo 5 d. d. iki 16 d. d., leidimai išduodami vidutiniškai per 9-10 d. d. Lyginant 2016 ir 2015 metų duomenis, matyti, kad licencijų išdavimo terminai nepakitę, išduodami per optimaliai trumpiausią terminą, todėl tai vertintina kaip teigiamas institucijos veiklos rezultatas mažinant administracinę naštą gyventojams (pažymėtina licencijų išdavimo terminai yra susiję su kitų institucijų teikiama informacija bei suderinimu).

Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje gerai matomoje vietoje yra patalpintas informacinis skydelis skatinant paslaugų vartotojus naudotis elektroninėmis paslaugomis. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos šiuo aspektu Radviliškio rajono savivaldybę nurodė kaip gerosios praktikos pavyzdį.

 

Darbo grupė, 2016 m. liepos 4 d. vykusio posėdžio metu, aptarė administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2016 m. liepos 4 d. posėdžio protokolas Nr. 2

Pagal patikslintus duomenis 2015 m. Savivaldybės administracijoje statybos leidimai išduoti vidutiniškai per 9 d. d., 2014 m. – 11 d. d. Lyginant 2015 ir 2014 m. duomenis, matyti, kad leidimai išduodami 2 d. d. greičiau, o tai vertintina kaip teigiamas institucijos veiklos rezultatas mažinant administracinę naštą gyventojams.

2016 m. liepos 18 d. Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt buvo patalpintas kvietimas gyventojams naudotis el. paslaugomis.

2016 m. balandžio 22 d. ir pakartotinai liepos 4 d. Savivaldybės administracija kreipėsi į Dokumentų valdymo sistemos paslaugos teikėją dėl sistemos funkcionalumo problemų– dėl galimybės naudotis el. parašu teikiant atsakymus pareiškėjams. Šiai dienai sistemos funkcionalumo klaidos nepašalintos. Pašalinus nurodytus sistemos trūkumus, tikslinga parengti dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką, užtikrinant, kad tuo atveju, kai pareiškėjai kreipiasi į savivaldybės administraciją elektroniniais ryšiais, atsakymas būtų pateikiamas tokiu pačiu būdu.

 

Darbo grupė, 2016 m. balandžio 22 d. vykusio posėdžio metu, iniciavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimą dėl Savivaldybės strateginio veiklos plano papildymo administracinės naštos mažinimo priemonėmis.

Darbo grupės, koordinuojančios administracinės naštos mažinimą Radviliškio rajono savivaldybėje, 2016 m. balandžio 22 d. posėdžio protokolas Nr. 1

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tikslinimo ir papildymo“ patikslino ir papildė Savivaldybės valdymo programą ir nustatė šias administracinės naštos mažinimo priemones:

  • Licencijas, leidimus išduoti ir atsakymus pareiškėjams pateikti per optimaliai trumpiausią (ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų) terminą, jeigu teisės aktai nenumato kitaip.
  • Informuoti asmenis apie galimybę kreiptis į savivaldybės administraciją naudojantis elektroniniais ryšiais, informaciją skelbiant vietinėje spaudoje, savivaldybės internetinėje svetainėje.
  • Įdiegti elektroninį parašą savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ir parengti dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką.
  • Pareiškėjui, kreipusis į savivaldybės administraciją elektroniniais ryšiais, atsakymą pateikti tokiu pačiu būdu.

    Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. T-260 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tikslinimo ir papildymo“

    Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-17, 08:44:05