Pasirinkite kalbą

Darbo užmokestis

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestis

Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojui gali būti mokami priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Valstybės tarnautojui gali būti mokama priemoka už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gauna nuo 1 iki 30 procentų pareiginės algos priedą už kiekvienus valstybės tarnyboje ištarnautus 1 metus.

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo pataisose nėra įvardyta, kad skelbtinas konkretaus fizinio asmens darbo užmokestis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas saugo šiuos fizinio asmens duomenis kaip privačią informaciją. Taigi bet kuriuo atveju sutikimą skelbti privačią informaciją (darbo užmokestį) turi duoti pats asmuo, su kuriuo ta informacija susijusi.

2024 m. informacija apie darbo užmokestį
Etatų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių
2024 I ketvirtis 2024 II ketvirtis 2024 III ketvirtis 2024 IV ketvirtis 2024 metinis
Politikai
Meras 1 5356,00
Vicemeras 2 4508,00
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 4464,00
Mero patarėjas 1 - - - -
Tarybos posėdžių sekretorius 2 2796,00
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 12 3117,00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 7 2439,00
Seniūnas 12 2811,00
Vyriausiasis specialistas 25 2184,00
Vyresnysis specialistas 2 1930,00      
Specialistas 7 1842,00 - - - -
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo  sutartis
Skyriaus vedėjas 2 3063,00 - - - -
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 - - - - -
Vyriausiasis specialistas 17 2160,00
Vyresnysis buhalteris 9 2283,00

Vyresnysis specialistas

2 1638,00
Specialistas 26,75 1651,00
Sekretorius 2 1651,00
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) 8 1955,28
Vairuotojas
7 1467,00
Kūrikas 16,50 1107,00
Darbininkas 58,25 956,00
Kapinių prižiūrėtojas 5,5 924,00
Valytojas 15,25 924,00
2023 m. informacija apie darbo užmokestį
Etatų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, eur) neatskaičius mokesčių
2023 I ketvirtis 2023 II ketvirtis 2023 III ketvirtis 2023 IV ketvirtis 2023 metinis
Politikai
Meras 1 4425,00 3405,00 5356,00 5356,00 4636,00
Vicemeras 1 / 1 / 1 / 2 2873,00 2883,00 2931,00 2931,00 2905,00
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3889,00 3253,00 3253,00 3253,00 3412,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2636,00 - - - -
Mero patarėjas 1 - - - -
Tarybos posėdžių sekretorius 2 - 2225,00 2225,00 2225,00 2225,00
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 12 / 12 / 11 / 11 2962,00 3092,00 3070,00 3077,00 3050,00
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 7 / 7 / 7 / 6 2238,00 2366,00 2368,00 2374,00 2337,00
Vyriausiasis specialistas 27 / 27 / 25 / 25 1986,64 2086,79 2123,00 2159,00 2094,00
Specialistai 1 - - - - -
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo  sutartis
Skyriaus vedėjas 1 - - - - -
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 - - - - -
Vyriausiasis specialistas 13 / 13 / 15 / 15 1955,00 2014,00 2044,41 2009,00 2015,62
Vyresnysis specialistas 2 1556,00 1465,00 1590,47 1465,00 2006,00
Specialistas 11 / 11 / 12 / 12 2063,49 1958,80 2052,94 1958,00 2032,04
Sekretorius 2 / 1 / 1 / 1 1598,00 1535,00 1535,00 1535,00 1551,00
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) 3 / 3 / 1 / 1 2569,17 2699,83 2929,50 2929,50 2782,00
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja 1 - - - - -
Vyresnysis buhalteris 6 / 5 / 6 / 5 1986,90 1957,80 1962,73 1967,00 1989,00
Socialinio darbo organizatorius (seniūnijose) 8,75 / 7,75 / 7,75 / 7,75 1804,15 1828,86 1788,06 1767,66 1797,20
Vairuotojas
3 1624,00 1624,00 1624,00 1624,00 1624,00
Valytojos 3 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
SENIŪNIJOS
Karjeros valstybės tarnautojai  
Seniūnas 11 / 11 / 11 / 12 2514,00 2650,00 2735,00 2707,00 2651,50
Seniūno pavaduotojas 4 / 4 / 4 / 3 2094,00 2320,00 2324,00 2603,00 2335,25
Seniūnijų vyresnieji specialistai 3 / 4 / 3 / 3 1454,00 1719,00 1714,00 1958,00 1712,50
Seniūnijų specialistai 7 / 6 / 7 / 7 1777,00 1847,00 1874,00 2041,00 1884,75
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo  sutartis
Vyriausiasis specialistas 2 1429,00 1347,00 1476,00 1736,00 1497,00
Vyresnysis specialistas
4 1426,00 1425,00 1428,00 1557,00 1459,00
Specialistas 18,75 / 21,25 / 17,25 / 21,75 1426,00 1434,00 1382,00 1567,00 1452,25
Sekretorius 1 - - - - -
Vadovas (vyriausiasis buhalteris) 3 1912,00 2046,00 1828,00 2102,00 1972,00
Vyresnysis buhalteris 8,5 / 8,5 / 9,5 / 8,5 1724,00 1735,00 1765,00 1864,00 1772,00
Vairuotojas 5 / 5 / 2 / 5 - - 1337,00 1337,00 1337,00
Valytojos 12,25 / 12,25 / 11,25 / 12,25 840,00 840,00 840,00 1004,00 881,00
Kapų prižiūrėtojas 6 / 6 / 10 / 6,5 840,00 840,00 1004,00 994,00 919,50
Elektrikas 8,25 / 8,25 / 7,25 / 8,25 1396,00 1396,00 1402,00 1571,00 1441,25
Pirtininkas 1,5 / 1 / 1,5 / 1,5 840,00 840,00 840,00 1006,00 881,50
Darbininkas 42,5 / 45 / 35 / 48 897,00 1147,00 840,00 1016,00 975,00
Kūrikas 18,5 / 15 / 2,5 / 10 985,00 1198,00 1213,00 1013,00 1102,25
Ūkvedys 0,75 / 1,75 / 0,75 / 0,75 1116,00 1352,00 1109,00 1234,00 1202,85
Vyresnysis inžinierius 2 / 1 / 3 / 2 1411,00 1470,00 1715,00 1791,00 1596,75

Teisės aktai
Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-16, 11:16:41