Pasirinkite kalbą

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

CM19

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. Jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas;
  3. Jei įrašo kopiją, nuorašą, išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios vartus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie asmens duomenis (ištuoką, sutuoktinio mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kiti) gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

Sudaryti ir papildyti, pakeisti, ištaisyti gimimo įrašo duomenys automatiniu būdu įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

Gimimo liudijimai gaunami iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (www.tm.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Gvazdžiauskienė

Telefonai: (8 422) 69 052, el. paštas - ilona.gvazdziauskiene@radviliskis.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Sigutė Grabauskienė

Telefonai: (8 422) 69 025, 8 686 25 693, el. paštas - sigute.grabauskiene@radviliskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

2,90 Eur

Apmokėjimas

Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, tai valstybės rinkliavą patariame sumokėti tik gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą. Patvirtinimą apie paslaugos atlikimą galite gauti el. paštu arba trumpąja SMS žinute. Tokiu būdu išvengsite galimai neteisingų apmokėjimų.

Neteisingo apmokėjimo priežastys:

Neteisingai nurodytas įmokos kodas. Mokant valstybės rinkliavą mokėjimo nurodyme turi būti įmokos kodas tos savivaldybės, kuri vykdo prašymą. Galimi atvejai kai prašymas pateikiamas vienoje savivaldybėje, o vykdomas kitoje.

Už prašymą nereikia mokėti, nes paslauga gali būti nesuteikta. Sumokama neteisinga suma. Galimi atvejai kai pateikiamas ne tas prašymas, vadinasi ir sumokama neteisinga suma.

Mokėjimo nurodyme privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas
188659752

Įmokos kodas
52871

Bankai ir sąskaitos 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

Teikiant administracinę paslaugą gali būti naudojama Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 17:09:27