Pasirinkite kalbą

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas CM4
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Gimimo liudijimas;
3. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens duomenis (ištuoką, sutuoktinio mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kiti) gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
Sudaryti ir papildyti, pakeisti, ištaisyti gimimo įrašo duomenys automatiniu būdu įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Gimimo liudijimai gaunami iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (www.tm.lt).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Gvadžiauskienė
Telefonai: (8 422) 69 052, el. paštas - ilona.gvazdziauskien@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Grabauskienė
Telefonai: (8 422) 69 025, 8 686 25 693, el. paštas - sigita.grabauskiene@radviliskis.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga suteikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
Teikiant administracinę paslaugą gali būti naudojama Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 16:00:53