Pasirinkite kalbą

Tėvystės pripažinimo registravimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas CM6
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo";
- Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo".
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Gimimo liudijimas;
3. Vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.
Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios vartus.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie asmens duomenis (ištuoką, sutuoktinio mirtį, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kiti) gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.
Sudaryti ir papildyti, pakeisti, ištaisyti gimimo įrašo duomenys automatiniu būdu įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Gimimo liudijimai gaunami iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (www.tm.lt).
8. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Gvazdžiauskienė
Telefonai: (8 422) 69 052, el. paštas - ilona.gvazdziauskiene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Grabauskienė
Telefonai: (8 422) 69 025, 8 686 25 693, el. paštas - sigita.grabauskiene@radviliskis.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 4,92 Eur
Apmokėjimas
Jei prašymas pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, tai valstybės rinkliavą patariame sumokėti tik gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą. Patvirtinimą apie paslaugos atlikimą galite gauti el. paštu arba trumpąja SMS žinute. Tokiu būdu išvengsite galimai neteisingų apmokėjimų.
Neteisingo apmokėjimo priežastys:
Neteisingai nurodytas įmokos kodas. Mokant valstybės rinkliavą mokėjimo nurodyme turi būti įmokos kodas tos savivaldybės, kuri vykdo prašymą. Galimi atvejai kai prašymas pateikiamas vienoje savivaldybėje, o vykdomas kitoje.
Už prašymą nereikia mokėti, nes paslauga gali būti nesuteikta. Sumokama neteisinga suma. Galimi atvejai kai pateikiamas ne tas prašymas, vadinasi ir sumokama neteisinga suma.
Mokėjimo nurodyme privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas
188659752
Įmokos kodas
52871
Bankai ir sąskaitos
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
Teikiant administracinę paslaugą gali būti naudojama Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 16:08:44