Pasirinkite kalbą

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.
 11. Dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe arba skiria struktūrinių padalinių atstovus.
 12. Organizuoja informacijos kaupimą ir analizę apie savivaldybės administracijos atliktus arba nutraukus pirkimus, apibendrina rezultatus, tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų perduoda informaciją savivaldybės administracijos padalinių specialistams, rengiantiems pirkimo dokumentus.
 13. Organizuoja informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, rengimą bei teikimą kontroliuojančiosioms organizacijoms, tiekėjams, administracijos direktoriui.
 14. Organizuoja viešųjų pirkimų plano sudarymą, savalaikį pirkimų paskelbimą, ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai pateikimą, susirašinėjimo su tiekėjais vykdymą.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – teisė;
  arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 • darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-17, 11:46:23