Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės Tarybai.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
4. Vadovauja įstaigai.
5. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
6. Valdo įstaigos išteklius.       
7. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnyje ir kitas teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui priskirtas funkcijas.    
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

9. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

9.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
9.2. Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
9.3. Darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
9.4. Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

10. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

10.1. Kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;
10.2. Kalbos mokėjimo lygis – B1.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

11. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

11.1. Vertės visuomenei kūrimas – 5;
11.2. Organizuotumas – 5;
11.3. Patikimumas ir atsakingumas – 5;
11.4. Analizė ir pagrindimas – 5;
11.5. Komunikacija – 5.

12. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

12.1. Strateginis požiūris – 5;
12.2. Veiklos valdymas – 5;
12.3. Lyderystė – 4.

13. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. Kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-09, 16:34:19