Pasirinkite kalbą

Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn11
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodama pažyma apie asmens palaidojimo vietą. Paslauga naudinga užsienyje gyvenantiems asmenims (Rusija, Ukraina, Baltarusija ir t. t.), norintiems gauti vizą kapų lankymui.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš Valstybės ir Savivaldybės įstaigų įstatymo pakeitimo 2005 m. lapkričio 10 d. įstatymas Nr. X-383 (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi kreiptis į seniūniją su žodiniu prašymu, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo diena.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Žodinis prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:02:31