Pasirinkite kalbą

Savivaldybės archyve saugomų Savivaldybės institucijų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas