Pasirinkite kalbą

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Už pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas.

Skyriaus veiklos nuostatai

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Artūras Valuckas
Vedėjas
Kabinetas - 207 (8 422) 69 007, 8 616 84 081 arturas.valuckas@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Artūro Valucko 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti visų lygių savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų (kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų) rengimą, parengti planavimo darbų programas kompleksiniams teritorijų planavimo dokumentams rengti (bendrųjų planų keitimo ar koregavimo atveju) (2023 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Įvertinti ar parengti architektūriniai pastatų (ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių kategorijos) projektai atitinka Lietuvos Respublikos statybų techninių reglamentų reikalavimus, juos patikrinti (per LR Statybos įstatymu nustatytą terminą), suderinti bei išduoti statybą leidžiančius dokumentus per IS „Infostatyba“. (2023 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos (TPK) darbe teritorijų planavimo dokumentų projektams patikrinti ir derinti, laiku organizuoti jos posėdžius dirbant informacines sistemų TPDRIS ir ZPDRIS aplinkoje, (2023 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Suderinti viešinamų (IS „Infostatyba“ ir Savivaldybės tinklapyje) ypatingų statinių  (visuomenei svarbių) statybos projektų technines užduotis bei projektinius pasiūlymus (2023 m. I-IV ketvirčiai).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Andrius Abromavičius
Vedėjo pavaduotojas
Kabinetas - 211 (8 422) 69 011 andrius.abromavicius@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Ingrida Grigalaitienė
Vyriausioji specialistė
Kabinetas - 208 (8 422) 69 008, 8 615 24 178 ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Rolandas Plukas
Vyriausiasis specialistas
Kabinetas - 208 (8 422) 69 008 rolandas.plukas@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vaida Jakubauskaitė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 211 (8 422) 69 011 vaida.jakubauskaite@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-02, 15:36:50