Pasirinkite kalbą

Investicijų ir turto valdymo skyrius

Už pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas.

Skyriaus veiklos nuostatai

Investicijų ir turto valdymo skyrius
Gintaras Pilypas
Vedėjas
Kabineto numeris - 209 (8 422) 69 138, 8 686 54 654 gintaras.pilypas@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Gintaro Pilypo 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimą tarp atsakingų institucijų ir skyrių, organizuoti šio plano atnaujinimą ir papildymą bei patvirtinimą Savivaldybės taryboje.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimą tarp atsakingų institucijų ir skyrių, organizuoti šio plano atnaujinimą ir papildymą bei patvirtinimą

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Dalyvauti rengiant Radviliškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą ir jį patvirtinant Radviliškio savivaldybės taryboje; organizuoti jo įgyvendinimą pagal priskirtas kompetencijas.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I ketv. dalyvauti rengiant Radviliškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą ir jį patvirtinant Radviliškio savivaldybės taryboje; 2023 m. I-IV ketv. organizuoti jo įgyvendinimą pagal priskirtas funkcijas ir kompetencijas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Koordinuoti įvairių Savivaldybės vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą, palaikant ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. koordinuoti įvairių Savivaldybės vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą, palaikant ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Organizuoti įvykdytų projektų ataskaitų parengimą ir jų patvirtinimą įgyvendinančiose institucijose.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. organizuoti įvykdytų projektų ataskaitų parengimą ir jų patvirtinimą įgyvendinančiose institucijose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Organizuoti naujų investicinių projektų dokumentacijos rengimą ir pateikimą įgyvendinančioms institucijoms.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. organizuoti naujų investicinių projektų dokumentacijos rengimą ir pateikimą įgyvendinančioms institucijoms.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Agnė Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 214 (8 422) 69 042 agne.grabauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Genovaitė Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 209 (8 422) 69 055, 8 616 42 821 genovaite.rutkauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dalia Vedrickienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 209 (8 422) 69 055 dalia.vedrickiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Diana Skaburskienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 220 (8 422) 69 051, 8 618 56 973 diana.skaburskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Nijolė Žilvytienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 210 (8 422) 69 010, 8 615 27 894 nijole.zilvytiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Justė Kriuklienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 216 (8 422) 69 016 juste.kriukliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Agnė Ramanauskienė
Vyresnioji buhalterė
Kabineto numeris - 213 (8 422) 69 139 agne.ramanauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-02, 15:39:00