Pasirinkite kalbą

Investicijų ir turto valdymo skyrius

Už pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas.

Skyriaus veiklos nuostatai

Investicijų ir turto valdymo skyrius
Gintaras Pilypas
Vedėjas
Kabineto numeris - 209 +370 422 69 138, +370 686 54 654 gintaras.pilypas@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Gintaro Pilypo 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimą tarp atsakingų institucijų ir skyrių, organizuoti šio plano atnaujinimą ir papildymą bei patvirtinimą Savivaldybės taryboje.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. koordinuoti Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimą tarp atsakingų institucijų ir skyrių, organizuoti šio plano atnaujinimą ir papildymą bei patvirtinimą

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Dalyvauti rengiant Radviliškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą ir jį patvirtinant Radviliškio savivaldybės taryboje; organizuoti jo įgyvendinimą pagal priskirtas kompetencijas.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I ketv. dalyvauti rengiant Radviliškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginį veiklos planą ir jį patvirtinant Radviliškio savivaldybės taryboje; 2023 m. I-IV ketv. organizuoti jo įgyvendinimą pagal priskirtas funkcijas ir kompetencijas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Koordinuoti įvairių Savivaldybės vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą, palaikant ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. koordinuoti įvairių Savivaldybės vykdomų investicinių projektų įgyvendinimą, palaikant ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Organizuoti įvykdytų projektų ataskaitų parengimą ir jų patvirtinimą įgyvendinančiose institucijose.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. organizuoti įvykdytų projektų ataskaitų parengimą ir jų patvirtinimą įgyvendinančiose institucijose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Organizuoti naujų investicinių projektų dokumentacijos rengimą ir pateikimą įgyvendinančioms institucijoms.

Vertinimo rodiklis: 2023 m. I-IV ketv. organizuoti naujų investicinių projektų dokumentacijos rengimą ir pateikimą įgyvendinančioms institucijoms.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Agnė Grabauskienė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 214 +370 422 69 042 agne.grabauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Justė Kriuklienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 216 +370 422 69 016 juste.kriukliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Genovaitė Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 209 +370 422 69 055, +370 616 42 821 genovaite.rutkauskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Diana Skaburskienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 220 +370 422 69 051, +370 618 56 973 diana.skaburskiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Aurimas Taraila
Vyriausiasis specialistas
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Dalia Vedrickienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 209 +370 422 69 055 dalia.vedrickiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Nijolė Žilvytienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 210 +370 422 69 010, +370 615 27 894 nijole.zilvytiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-02, 15:39:00