Pasirinkite kalbą

Viešųjų pirkimų skyrius

Už pateiktą informaciją atsakinga skyriaus vedėja.

Skyriaus veiklos nuostatai

Viešųjų pirkimų skyrius
Danguolė Laurinaitienė
Vedėja
Kabineto numeris - 127 +370 422 69 022, +370 614 94 125 danguole.laurinaitiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Danguolės Laurinaitienės 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Parengti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.

2 užduotis: Parengti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už viešųjų pirkimo organizavimą, vykdymą, skyrimą, įsakymus.

3 užduotis: Remiantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktais viešųjų pirkimų planais, parengti Savivaldybės administracijos bendrą viešųjų pirkimų planą.

4 užduotis: Atlikti Savivaldybės interneto svetainės bei joje privalomos teikti informacijos atnaujinimą.

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vaidutė Štankelytė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 127 +370 422 69 022 vaida.stankelyte@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Gintarė Jarulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris -127 +370 422 69 134 gintare.jaruliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Romualda Baginienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 123 +370 422 69 037, +370 616 51 622 romualda.baginiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Snieguolė Kadžiulienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 123 +370 422 69 037 snieguole.kadziuliene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-02, 15:40:24