Pasirinkite kalbą

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

Logotipas

Projekto pavadinimas Kompleksinės paslaugos (KOPA)
Projekto vykdytojas Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos socialinių paslaugų įstaigos
Projekto finansavimo suma

28 983 203,39 Eur. (Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniams šeimos namams  iš projekto skirta 727 346, 05 Eur.)

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.
Projekto trukmė 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Tikslinė grupė – asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

  • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
  • tėvystės mokymus;
  • šeimos mediacijas;
  • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
  • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
  • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 36 414 asmenų. Radviliškio rajone kompleksines paslaugas šeimai gaus 1000 asmenų. 

Radviliškio rajono savivaldybėje paslaugas teiks Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų partneris VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-23, 10:07:42