Pasirinkite kalbą

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Projekto pavadinimas Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas
Projekto vykdytojas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.
Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos 15 046 600,00 Eur.
Paramos šaltinis Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto pradžia 2023-07-01

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto tikslinė grupė – likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Planuojamas siekiami rezultatai:

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Daugiau informacijos apie projektą – RPBSPC Globos centro veiklų vadovas/atestuota vyr. socialinė darbuotoja Samanta Lapinskaitė. Tel. Nr. 8 659 72 602, el. p. globoscentras@rpbspc.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-23, 10:07:49