Pasirinkite kalbą

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Radviliškio rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame projekte pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams Radviliškio bendrojo ugdymo mokyklose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur.

 Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros specialistų etatai patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-821 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-588 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“.

Karjeros specialisto etato dalis buvo skirstoma pagal bendrą mokinių skaičių proporcingai 1–12 klasėse. Vadovaujantis Karjeros specialistų paskirstymo švietimo įstaigose tvarka, Radviliškio rajono savivaldybė gavo 4,5 etato. Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose, todėl vykdomo projekto lėšomis karjeros specialistai įdarbinti Radviliškio Lizdeikos, Radviliškio r. Baisogalos, Šiaulėnų M. Šikšnio, Šeduvos gimnazijose, Gražinos pagrindinėje mokykloje, Vaižganto ir V. Kudirkos progimnazijose. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje įdarbintas karjeros specialistas, kuris aptarnauja Radviliškio rajono švietimo įstaigas, kuriose nesusidaro minimalus karjeros specialisto etatas (specialistė dirba Radviliškio r. Sidabravo ir Grinkiškio J. Poderio gimnazijose, Alksniupių ir Pociūnėlių  pagrindinėse mokyklose bei Baisogalos mokykloje -darželyje).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-23, 10:07:59