Pasirinkite kalbą

VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Nr. 09-010-P-0002

Projekto pavadinimas

VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Nr.  09-010-P-0002

Projekto vykdytojas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto finansavimo suma

70 553,70 Eur

Finansavimo šaltiniai

Projektui skiriama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) subsidija ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos finansuoti PVM

Projekto vykdytojo lėšos

Radviliškio rajono savivaldybės administracija ( 0,00 Eur)

Projekto vertė

70 553,70 Eur  

Projekto vykdymo laikas

Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2024 m. balandžio 25 d.
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2025 m. balandžio 30 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu viešąja įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centru 2024 metų balandžio 25 d. pradėjo įgyvendinti projektą „VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ Nr. 09-010-P-0002.

Projektu bus sprendžiama pagrindinė problema – nepakankamas ambulatorinės slaugos paslaugų namuose prieinamumas Radviliškio rajone. Projektu bus siekiama didinti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo apimtis paciento namuose, aprūpinant mobilią komandą reikiama įranga ir transporto priemone.

Projekto tikslas – didinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo apimtis Radviliškio rajone.

Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Rezultatas – Projekto įgyvendinimo metu aprūpinus VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobilią komandą reikiama įranga ir transporto priemone, bus užtikrintas teikiamų ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas.

Daugiau informacijos apie projektą – Irmina Ruškienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tel.: (0 422) 69 034, el. paštu irmina.ruskiene@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija
Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-05, 11:22:54