Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
12. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
13. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
14. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
15. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
16. Tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų duomenų banką (pagal geoinformacinę sistemą - GIS).
17. Apskaičiuoja žemės sklypų vertės priedą dėl inžinerinių statinių.
18. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
19. Koordinuoja ir vykdo savivaldybės teritorijos skaitmeninio bazinio žemėlapio ir suvestinio inžinerinių tinklų plano GIS georeferencinių duomenų bazių programos sudarymą.
20. Administruoja ir prižiūri sistemos „WEB GIS GeoMap“ techninę ir programinę įrangą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
22.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija;
arba:
22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
22.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-07, 15:53:20