Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Koordinuoja visų lygių savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų rengimą.
17. Tvirtina statybą leidžiančius dokumentus ir leidimus išorinei reklamai įrengti.
18. Derina išorinės reklamos projektus ir supaprastintus projektus, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos 2017.06.08 „LR Architektūros įstatymas“ Nr.: XIII-425.
20. Sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – architektūra;
21.3. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;
21.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

22. Transporto priemonių pažymėjimai:

22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

23. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

23.1. vyriausiojo architekto.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-07, 15:48:16