Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Dirba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema.
14. Nagrinėja pateiktus prašymus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti urbanizuotose teritorijose ir juos registruoja Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).
15. Nustato Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus.
16. Tvarko geodezinių punktų apskaitą, organizuoja jų apsaugą, periodinį atnaujinimą ir parametrų tikslinimą.
17. Tikrina ir derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus informacinėse sistemose.
18. Sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos klausimus.
19. Suteikia vartotojo vardą ir slaptažodį dėl teisės naudotis sistemos „WEB GIS GeoMap“ duomenų baze.20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
21.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija;
arba:
21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.5. darbo patirtis – žemės tvarkymo patirtis;
21.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 09:38:05