Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Kontroliuoja ir užtikrina statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių ir su joms priklausančių statinių: tiltų, vandens pralaidų, laiptų, atramos sienelių, lietaus nuotėkų tinklų, projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, remontą, priežiūrą.
19. Kontroliuoja ir užtikrina kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti, rekonstruoti, atlieka šių statybos darbų techninę priežiūrą.
20. Kontroliuoja statinių projektų rengimą ir jų teikimą tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
21. Derina projektinius pasiūlymus, techninius projektus projektuojant statinius, inžinerinius tinklus ir kitus įrenginius.
22. Atstovauja savivaldybei statinių ir inžinerinių tinklų priėmimo naudoti komisijose.
23. Teikia siūlymus, dalyvauja įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros savivaldybės teritorijoje plėtros planus.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis;
25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai; 

26. Transporto priemonių pažymėjimai:

26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

27.1. statybos techninės priežiūros.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 13:04:57