Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Organizuoja savivaldybėje esančių nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymą, sudaro jų sąrašą.
19. Organizuoja savivaldybėje esančių apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto objektų nustatymą, sudaro jų sąrašus.
20. Vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras.
21. Inicijuoja radviliškio rajono teritorijoje ant valstybinės žemės stovinčių, savavališkai atvežtų ir pastatytų, įrengtų ar nebaigtų įrengti kilnojamų daiktų ar objektų, kurie neturi pamatų, yra avarinės būklės ar kelia pavojų pašalinimo procedūras.
22. Kontroliuoja savivaldybės objektuose vykdomų darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad atliekami darbai atitiktų reikalavimus.
23. Vykdo pagal sutartis atliktiems statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
25.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 13:06:50