Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rengia projektavimo užduotis, privalomuosius statinio statybos, rekonstrukcijos ar remonto projekto rengimo dokumentus statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
8. Tikrina parengto techninio projekto sudėtį, apimtis ir detalumą, kad jis būtų pakankamas projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio rangovui parinkti, statybos leidimui gauti ir darbo projektui parengti.
9. Organizuoja statinių projektų rengimą ir teikia jį tvirtinti administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva.
10. Organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą.
11. Sudaro savivaldybei priklausančių statinių remonto preliminarias sąmatas bei siūlo sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei finansavimą.
12. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti statinio pripažinimą naudoti.
13. Teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą es struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais.
14. Planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
16.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
arba:
16.4. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.5. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

17. Transporto priemonių pažymėjimai:

17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

18. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

18.1. statybos techninės priežiūros.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 13:38:06