Pasirinkite kalbą

Pakalniškių seniūnija

Pakalniškių seniūnija

Adresas: Jaunimo g. 4, LT-82213 Raudondvaris, tel. +370 422 44 441, el. paštas pakalniskiai@radviliskis.lt.


Seniūnijos centras – Raudondvario kaimas. Didžiausios seniūnijos gyvenvietės: Alksniupiai, Pakalniškiai, Pociūnai, Niauduva. Iš viso seniūnijoje gyvena 2 089 gyventojas.

SENIŪNIJOS PLOTAS

Seniūnijos teritorija – 16 602 ha. 2 257 ha užima miškai, 11 704 ha – žemės ūkio naudmenos, 2 639 ha – vandenys ir kitos paskirties žemės plotai.

ISTORIJA

Raudondvaris įsikūręs netoli Šeduvos, prie Šiaulių–Panevėžio kelio. Gyvenvietei pradžią davė dvaras, kurio istorija neatsiejama nuo Šeduvos miesto istorijos. Šeduvoje ilgą laiką buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras, vėliau tapęs privačia valda. 1792 m. paskutinis Šeduvos seniūnijos valdytojas Stanislovas Poniatovskis su Šeduvos miestiečiais pasirašė sutartį, pagal kurią miestiečiai mokėjo dvarui 3 579 auksinų činšo mokestį. 1798 m. iš Poniatovskio Šeduvos dvarą ir žemes nupirko baronas Teodoras fon Ropas. Jis nepripažino Šeduvos miesto gyventojų teisės mokėti mokestį ir pareikalavo, kad miesto gyventojai dvare eitų lažą. Miestiečiai nusprendė ginti savo teises teisme. Po ilgo bylinėjimosi Upytės žemės teisme ir Vyriausiajame teisme byla pateko į Rusijos valstybės Senatą. 1812 m. Senate buvo priimtas sprendimas pripažinti anksčiau Šeduvos miestui suteiktas privilegijas. Pralošęs bylą, baronas T. fon Ropas, negalėdamas pakęsti miesto kaimynystės, Šeduvoje buvusio dvaro pastatus nugriovė.

Naujojo dvaro pastatus T. fon Ropas pastatė apie 2 km nuo miesto, prie Daugyvenės upės. Naujoje vietoje įkurtą dvarą pavadino Raudondvariu. Dvaro ansamblis įkurtas XIX a. pirmojoje pusėje. Aplink pastatus buvo užveistas didelis parkas. Nuo 1854 m. dvarą valdė baronas Otonas fon Ropas. Dvare buvo Ropų giminės archyvas, XVIII amžiuje surinktų paveikslų galerija. Dvare buvo pasaulinio garso dailininko Ticiano kūrinių. 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas, jį suniokojo a sovietinė kariuomenė, karo metais nukentėjo meno vertybės.

1959 m. dvare įsikūrė Žemės ūkio technikumas. Pirmuoju jo direktoriumi buvo paskirtas L.Pilkauskas. 1969 m. technikumas perorganizuotas į Šeduvos tarybinį ūkio technikumą. 1991 m. jis tapo Aukštesniąja žemės ūkio mokykla. 1959 m. čia gyveno 219, 1970 m. – 191, 1979 m. – 126, 1986 m. – 719 gyventojų. Nuo 2011 m. liepos 1 d. dvare veikia Radvliliškio technologijų ir verslo mokymo centro padalinys.

Seniūnijoje yra reikšmingiausias Radviliškio rajone Raginėnų archeologinių paminklų kompleksas. I-ojo tūkstantmečio pirmojoje pusėje prie Daugyvenės upės buvo daug senovės gyvenviečių. Gyventojai mirusiuosius laidojo pilkapiuose. Daugyvenės krante buvo įrengtas piliakalnis. 19-ajame amžiuje Raginėnų archeologijos paminklams bei radiniams mokslininkai suteikė net "Raginėnų kultūros" vardą. Prie Daugyvenės upės išliko Raginėnų piliakalnis, vadinamas Raganų kalnu, trys Raginėnų pilkapiai, dvi senovės gyvenvietės, Kleboniškių piliakalnis, Kleboniškių (Pakalniškių) pilkapis, Pakalniškių senovės gyvenvietės, Daukonių mitologinis akmuo. Kasmet atliekami archeologiniai tyrimai pateikia vis daugiau įrodymų, kad prie Daugyvenės I-ojo tūkstantmečio pirmojoje pusėje buvo stambus aukštos kultūros centras.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus - draustinis įkurtas 1991m. siekiant išsaugoti gausų Daugyvenės upės pakrančių kultūros paveldą. Muziejų sudaro keturi skyriai: Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Šeduvos kraštotyros ir Raginėnų archeologinių paminklų kompleksas.

LANKYTINOS VIETOS

Dambavos bažnyčia, Burbiškio dvaras - muziejus, Kleboniškių kaimas - muziejus, Kleboniškių vėjo malūnas - muziejus, Raginėnų piliakalnis, Raginėnų I ir II pilkapiai, Kleboniškių piliakalnis, Kleboniškių (Pakalniškių) pilkapis, Daukonių mitologinis akmuo, Padaugyvenės paminklinis akmuo žuvusiems Lietuvos partizanams, Raudondvario, Maldžiūnų, Radvilonių dvarų ansambliai, Alksniupių koplyčia, Radvilonių ąžuolas, Radvilonių dvikamienis ąžuolas, Raginėnų guoba, Padaugyvenės ąžuolas.

ŽMONĖS

Manaitų kaime 1920m. gimė žymiausias Lietuvos aviamodelistas, pasaulio rekordininkas, inžinierius išradėjas, gamtininkas, fotografas Petras Motiekaitis. Pasiekė 16 pasaulio, 22 TSRS ir 19 respublikos aviamodelizmo rekordų. Surinko 460 dieninių ir naktinių drugių kolekciją. Mirė 1988m., palaidotas Šiauliuose.
Nemaniūnų kaime 1852m. gimė liaudies skulptorius, dievdirbys Jonas Valys. Išdrožė 600 gausiai ornamentuotų kryžių. Mirė 1918m., palaidotas Rozalimo kapinėse.

Kleboniškių kaime 1893m. gimė kunigas prelatas Antanas Grigaliūnas. Mirė 1960m., palaidotas Panevėžio Šv.Petro ir Povilo bažnyčios kriptoje.

Bružių kaime 1871m. gimė inžinierius elektrikas, profesorius Jeronimas Šliogeris. 1900m. baigė Peterburgo elektrotechnikos institutą. Iki 1920m. dirbo Peterburge. Nuo 1927m. Lietuvos universiteto Technikos fakulteto profesorius. Mirė 1936m. Kaune.

Alksniupių kaime 1903m. gimė Leonas Plungė, nepriklausomos Lietuvos policijos ir valstybės įstaigų tarnautojas. 1941m. ištremtas į Uso lagerį, organizavo lietuvių sukilimą, jam nepavykus, 1942m. sušaudytas, laidojimo vieta nežinoma.

Burbiškio dvare 1881m. gimė Emilija Baženskytė. Studijavo Lvovo universitete, aktyviai reiškėsi jaunalenkių neoromantiniame sąjūdyje. Artimai bendravo su garsiausiais lenkų poetais. Mirė 1926m.

Valdeikių kaime 1928m. gimė Izabelė Savickaitė - Žmuidzinienė. 1944m. pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV, lankė Henriko Kačinsko dramos studiją Vorčesteryje. Aktyviai dalyvavo mėgėjų teatro vaidinimuose, rengė vakarus.

Baukų kaime 1887m. gimė visuomenės veikėjas Ropolas Skipitis. 1914m. baigė Maskvos universitetą. Iki 1918m. visuomeninėje veikloje reiškėsi Maskvoje ir Peterburge. 1918 - 1940 m. aktyviai dalyvavo nepriklausomos Lietuvos visuomeniniame gyvenime, dirbo advokatu. 1940m. išvyko į Vokietiją. Išleido dvi knygas, išspausdino daug rašinių įvairioje spaudoje. Mirė 1976m. JAV, Čikagoje.

Pajulių kaime 1952m. gimė Regina Kairytė, Panevėžio dramos teatro aktorė.

VERSLAS

Seniūnijoje yra 2 mokyklos: Alksniupių pagrindinė mokykla ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius. Alksniupių Raudondvario  ir Pociūnų kultūros namai bei Alksniupių, Pociūnų, Pakalniškių ir Raudondvario bibliotekos. Alksniupių ambulatorija ir Pakalniškių medicinos punktas, 4 parduotuvės, Daugyvenės kultūros istorijos muziejus- draustinis.
Svarbiausios veikiančios įmonės: „Draugo“ žemės ūkio bendrovė.

GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

Kaimai:

 • Aldoniškio

 • Alksniupių

 • Amalijos

 • Areiniškių

 • Baukų

 • Birutės

 • Bružių

 • Burbiškio

 • Dambavos

 • Dapšioniai (kaimo dalis)

 • Daukonių

 • Dausų

 • Jasonių

 • Jukiškio

 • Juodupiu

 • Kleboniškių

 • Krupiškio

 • Kibildžių

 • Labos

 • Linelių

 • Maldžiūnų

 • Mandeikiai (kaimo dalis)

 • Maneitų

 • Mažulių

 • Miškadvario

 • Naujasodžio

 • Niauduvos

 • Pagaidžpilių kaimo dalis

 • Pajulių

 • Pakalniškių

 • Pociūnų

 • Radvilonių

 • Raginėnų

 • Raudondvario

 • Rimaičių

 • Rokonių kaimo dalis

 • Šileikonių

 • Šniukonių

 • Valdeikių

 • Veliakiemių

 • Žardelių

 • Žybartų

Viensėdžiai:

 • Gryptrakio

 • Karizniškio

 • Kašių

 • Pagojo

 • Radiškių

 • Sliekių

 • Šeduvos

 • Tankūnų

 • Vanaginės

 

Už pateiktą informaciją atsakingas seniūnijos seniūnas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-27, 16:26:16