Pasirinkite kalbą

Sidabravo seniūnija

Sidabravo seniūnija

Aresas: Pergalės g. 20, LT-82256 Sidabravas, tel. +370 422 47 667, el. paštas sidabravas@radviliskis.lt


Sidabravo miestelio herbą sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbe pavaizduotas sidabrinis medis primena miestelio pavadinimą (medis beveik visų tautų mitologijoje yra vienas seniausių, tradicinių neišsenkančios gyvybinės energijos simbolių, medžio siluetas nusako ryšį tarp žemiškojo ir dangiškojo gyvenimo). Žalia herbo skydo spalva simbolizuoja laisvę, grožį, viltį ir sveikatą.

1999 metais herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija.

Sidabravo seniūnijos herbas

Sidabravo seniūnijos centras yra Sidabravo miestelis. Jo plotas 85 ha. Didžiausios seniūnijos gyvenvietės: Sidabravo miestelis, Beinoravos  kaimas, Vadaktų mstl., Vabalių kaimas, Dapšionių kaimas.

Seniūnijos plotas - 14 626 ha. Iš jų: žemės ūkio naudmenų – 11,6  ha, miškų – 2, 000 ha, vandenų – 260  ha, kitos paskirties plotų – 767  ha. Seniūnijoje yra 44 kaimai.   

Istoriniai duomenys. Miestelis įsikūręs 13 km į pietryčius nuo Šeduvos, kairiajame Nevėžio intako, Kiršino krante. Seniūnija ribojasi su Panevėžio rajonu, iki rajono centro yra 35 km.

Tarp Miškių kaimo ir Rokonių dvaro 1829 metais dvarininkas Matas Tracevskis, pasitarnaudamas vietos gyventojams, savo žemėje pastatė Švenčiausios Trejybės bažnyčią, kadangi artimiausios Šeduvos ir Naujamiesčio bažnyčios buvo toli. Pastačius bažnyčią, aplink ją žmonės pradėjo statytis namus, kurtis ilgesniam gyvenimui. Taip pradėjo formuotis miestelis.

Sidabravo pavadinimo kilmė nėra žinoma. Legendoje pasakojama, kad Matas Tracevskis mirdamas ištaręs „Szczodrze odwdięczyl się Bogu“ (liet. – dosniai atsilyginau Dievui). Žmonės, bekartodami tą lenkišką posakį, vietovę pradėję vadinti Szczodrowu. Juozo Tumo – Vaižganto, 1905 metų pabaigoje kunigavusio Sidabravo parapijoje, pastangomis, lenkiškas miestelio pavadinimas buvo sulietuvintas. Sidabravo bažnyčioje tai pat yra kunigavęs Pranciškus Masilionis, įkūręs Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją.

1999 m.  LR  Prezidento dekretu yra įteisinti  Sidabravo miestelio  herbas  ir vėliava.  Autorius dailininkas Arvydas Každailis.

Seniūnijoje renkami Metų žmonės, Metų šeimos,  Garbės piliečiai, veikia Sidabravo, Beinoravos ir Vadaktų kaimų bendruomenės,  yra trys seniūnaitijos. 

Seniūnijoje yra 3 bibliotekos, Sidabravo gimnazija, ambulatorija, 3  koop. bendrovės „Radviliškio prekyba“ parduotuvės,  3 individualių įmonių parduotuvės. 

Dvi tarptautinio bendradarbiavimo draugystės sutartys  tarp:   2009 m.  liepos 2 d. Burgundijos regiono Saint-Seine-L’Abbaye komunos (Prancūzijos Respublika) ir  2019 m. gegužės 10 d.  Kadzidlo gminos (Lenkijos Respublika) bendruomenių.

Verslas: pagrindinė verslo šaka – žemės ūkis,  veikia Sidabravo ŽŪB,  ŽŪ koop. „Dobilas“,  Genių  ŽŪB, ūkininkai verčiasi augalininkyste.

Iš Sidabravo krašto kilę žymūs žmonės: prozininkas, dramaturgas, poetas, publicistas, žurnalistas Vytautas  Alantas (iki 1937 m. Vytautas Benjaminas Jakševičius);  jo brolis aktorius ir  režisierius Algirdas Jakševičius;  istorijos mokslų daktaras  Mečislovas Jučas; literatūrologas, rašytojas  Jonas Linkevičius; lietuvių bibliografas, knygotyrininkas, dailės kolekcininkas profesorius Vladas Žukas;  choro dirigentas ir pedagogas profesorius Fabijonas Sereika;  choreografė Genovaitė Juknevičienė;   profesorius Povilas Poška; agronomas, zoologas entomologas ir fitohelmintologas, biologijos mokslų daktaras Stanislovas Mastauskis;  aktorė Danguolė Petraitytė-Burbienė.

Lankytinos vietos:

Vadaktuose: Vadaktų mstl. stovi Vytauto Didžiojo paminklas (1930 m.);  Vadaktų Šv.Agotos bažnyčia, ant bažnyčios sienos -  Nobelio premijos laureato Henriko Senkevičiaus  atminimo lenta;  šalia - poeto ir kunigo  Antano Valantino memorialinis muziejus;   prie Vadaktų  bendruomenės namų pasodintas  lietuvių  ir lenkų  draugystės ąžuolynas;  per Sidabravo seniūniją  eina piligriminis  Šv.Jokūbo  kelias „Camino Lituano“,  Liepų g. 2 Vadaktų mstl.  įrengtas namas  piligrimų  nakvynei ir poilsiui.  

Sidabravo mstl.  Sidabravo Švč.Trejybės bažnyčia,  Sidabravo krašto muziejus, Sidabravo garbės piliečio Antano Vaškelio memorialinis kambarys, Sidabravo bibliotekoje - prof. Vlado Žuko memorialinis  kambarys; Prezidento  Valdo ir Almos  Adamkų   šeimos ąžuolas, aplink jį – akmeninės atminties knygos, kuriose  įrašytos iškiliausių Sidabravo seniūnijos žmonių  pavardės, koplytstulpiai: Žemdirbiams,  Vytautui  Alantui, Laukusiems ir  nesulaukusiems laisvos Lietuvos,  paminklinis akmenys:  Lietuvos tūkstantmečiui ir Baltijos galiūnų čempionatui atminti.

Dapšionių kaime  Dievo Apvaizdos bažnyčia. Dapšionių ąžuolas, amžius gali siekti apie 400 metų.

Genių kaime  Vytauto Didžiojo paminklas  (1930 m.)

GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

 • Asteikių k., 

 • Beinoravos k.,

 • Birželių k.,  

 • Dargėnų k.,

 • Dotiškių k.,

 • Dapšionių k.,

 • Davongalio k.,

 • Dauburaičių k.,

 • Deveikių k.,

 • Jasnagurkos vs.,

 • Jaukštų vs., 

 • Genių k.,

 • Kaspariškių k.,

 • Kundrėnų k., 

 • Mandeikių k.,

 • Malūniškių k.,

 • Mazgių k.,

 • Miškių k.,

 • Naujasodės vs.,

 • Ožaičių k.,

 • Padvarninkų k.,

 • Pakiršinių k.,

 • Praščiūnų k.,

 • Palabės k.,

 • Pagaidžpilių k.,

 • Paryžiaus vs.,

 • Rėčkų k.,

 • Rimiškių k.,

 • Rudelių k.,

 • Rudžių k.,

 • Sibičių k.,

 • Sidabravo mstl.,

 • Skapiškio vs.,

 • Šulnelių vs.,

 • Užkuraičių k.

 • Taukuočių k.,

 • Tauginų k.,

 • Trakelių k.,

 • Trakų k.,

 • Vabalių k.,

 • Vadaktų mstl.

 • Verpčių k.,

 • Vidulaukio vs.,

 • Vileikių k.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-27, 16:26:56