Pasirinkite kalbą

Šiaulėnų seniūnija

Šiaulėnų seniūnija

Adresas: Dvaro g. 2, 82445 Šiaulėnai, , tel. +370 422 49 790, el. paštas siaulenai@radviliskis.lt


Šiaulėnų miestelio herbą sukūrė Arvydas Každailis. Herbe pavaizduota tik Šiaulėnų kraštui būdinga dalgelė (ja šiaulėniškiai pjaudavo rugius) ir gulbė, kuri primena Šemetų giminę, daug nusipelniusią Šiaulėnų miesteliui (giminės herbe pavaizduota gulbė raudoname skyde).

1995 metais herbą aprobavo Lietuvos heraldikos komisija.

Šiaulėnų herbas

Šiaulėnų seniūnijos centras – Šiaulėnų miestelis. Didesnės seniūnijos gyvenvietės – Acokavų kaimas, Jokūbiškių kaimas, Liepiškių kaimas, Sidarių kaimas, Šiaulaičių kaimas, Žeimių kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 1 606 gyventojai.

SENIŪNIJOS PLOTAS

Seniūnijos plotas – 19 870 ha. 10 106 ha užima žemės ūkio naudmenos, 1 440 ha – miškai, 270 ha – vandenys ir 8 052 ha - kitos paskirties žemės plotai (pelkės, krūmai, keliai ir t.t.).

GEOGRAFIJA

Šiaulėnų seniūnija yra Radviliškio rajono pietuose, 22 km nuo rajono centro, kalvotoje, miškingoje, pelkėtoje lygumoje. Teritoriją kerta valstybinis kelias Radviliškis – Raseiniai. Per visą seniūniją vingiuodama teka Šušvės upė, kuri kilpa apjuosia seniūnijos centrą – Šiaulėnus. Seniūnija ribojasi su Kelmės rajonu.

ISTORIJA

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Šiaulėnų dvaras minimas 1492 metais, nuo tada ir laikomi Šiaulėnų įsikūrimo metai.

Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1514 metais, suteikiant jai Šv.Onos vardą. Jai sudegus, buvo statoma nauja. 1869 m. fundatorius Jonas Šemeta pastatė mūrinę bažnyčią.

Laikas šuoliavo miestelio gatvėmis, atnešdamas naujas permainas. Miestelis augo, plėtėsi. Čia pradėjo klestėti žemės ūkis, prekyba, veikė mokykla, klestėjo kultūrinis gyvenimas.

XIX a. pradžioje Šiaulėnai jau valsčiaus centras. Pradėjo veikti žydų sinagoga, dvi špitolės, parapijinė mokykla, apie dešimt parduotuvių, penkios karčiamos, trys aludės, traktierius, vaistinė.

Nepriklausomybės metais Šiaulėnai jau Šiaulių apskrities valsčiaus centras.

Sovietiniu okupacijos laikotarpiu Šiaulėnai priskiriami Radviliškio rajonui, tapo apylinkės ir kolūkio centru.

Dabar Šiaulėnai – seniūnijos centras.

1995 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretu Nr.649 patvirtintas Šiaulėnų herbas.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Knygnešė Marcelė Jurgauskaitė (1876-1961) Kudinų kaime.

1863 m. sukilimo dalyvis, būrio vadas Adomas Bitė (1827-1884)

Varnių seminarijos rektorius Juozas Silvestras Dovydaitis (1825-1882)

Rašytojas ir matematikas, kultūros ir švietimo darbuotojas Marcelinas Šikšnys (1874-1970)

1831 m. sukilimo Lietuvoje vadas Pranciškus Šemeta (1802-1882)

Akušeris-ginekologas, medicinos mokslų daktaras Jonas Stankus (1927 m.)

Gydytoja oftomologė, medicinos mokslų daktarė Irena Čibirienė (1922 m.)

Ekonomistas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Povilas Domeika (1938 m.)

Solistė ir režisierė Aldona Ragauskaitė – Kuliukienė (1922 m.)

Meno veikėja Aurelija Ragauskaitė (1929 m.)

Architektas Česlovas Mazūras (1942 m.)

Dailininkas Vitalis Mazūras (1934 m.)

Skulptorius Petras Mazūras (1949 m.)

Ekonomistas Antanas Miknius (1935 m.)

Pedagogė – poetė Rita Dambrauskaitė (1949 m.)

Pedagogė – poetė Marija Birutė Kudulytė – Navardauskienė (1941 m.)

Fotografas, etnografas, kraštotyrininkas Balys Buračas (1897 – 1972)

Pedagogas, dailininkas, grafikas, tapytojas Jonas Buračas (1898-1977)

LANKYTINOS VIETOS

Šiaulėnų krašto muziejus, Šiaulėnų dailės galerija, M.Šikšnio vidurinės mokyklos muziejus, Šiaulėnų kapinių koplyčia, Balio Buračo sodyba Sidarių kaime, Šiaulėnų Šv.Onos bažnyčia, Šiaulės kalnas.

VERSLAS

Pagrindinė verslo šaka – žemės ūkis. Seniūnijoje teritorijoje yra užregistruoti 132 ūkininkų ūkiai, trys žemės ūkio bendrovės.

GYVENAMOSIOS VIETOVĖS

 • Acokavų kaimas

 • Apušroto kaimas

 • Ardaičių kaimas

 • Aušrėnų kaimas

 • Baranaučiznos kaimas

 • Baroniškių kaimas

 • Birietiškių kaimas

 • Bloškių viensėdis

 • Daujočių kaimas

 • Daukšių kaimas

 • Dirvoniškių kaimas

 • Dirvonų kaimas

 • Dvarčių kaimas

 • Gražvydų viensėdis

 • Jasaičių kaimas

 • Jokūbiškių kaimas

 • Juodpjaunio kaimas

 • Kalnugalio kaimas

 • Kleiviškių kaimas

 • Kudinų kaimas

 • Liepiškių kaimas

 • Mažuolių kaimas

 • Mantviliškių kaimas

 • Minautuvos kaimas

 • Mūrų kaimas

 • Norkiškių viensėdis

 • Pamėro kaimas

 • Pamiškalnių kaimas

 • Pašušvio kaimas

 • Petrošių kaimas

 • Pilvelių kaimas

 • Repšių kaimas

 • Rubežių kaimas

 • Saktelių kaimas

 • Sidarių kaimas

 • Skynimiečių kaimas

 • Sklioriškių kaimas

 • Sodaičių kaimas

 • Stalmokų kaimas

 • Startelių kaimas

 • Sulinkių kaimas

 • Šiaulaičių kaimas

 • Šiaulėnų miestelis

 • Toleikiškių kaimas

 • Vagarių viensėdis

 • Vendrės kaimo dalis

 • Virikauskų kaimas

 • Viliošių kaimas

 • Žostarčių kaimas

 • Žeimių kaimas

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-27, 16:29:09