Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Turto valdymas.
4. Kitos specialiosios veiklos sritys.
5. Turto valdymas.

III. SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Turto valdymas.
7. Keleivių pavėžėjimas.
8. Būsto modernizavimas.

IV. SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
14. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Teikia ir atsiima reikiamus dokumentus, užsako kadastro darbus, atlieka savivaldybės turto teisinę registraciją valstybės įmonėje registrų centre.
19. Organizuoja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinimą dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, organizuoja sąmatų sudarymą ir užtikrina atliekamų remonto darbų kontrolę vietoje.
20. Koordinuoja ir kontroliuoja išlaidas susijusias su butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių teikiamomis sąskaitomis už savivaldybei bendrosios nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis.
21. Atlieka keleivių pavėžėjimo savivaldybės vietiniais maršrutais organizavimo kontrolę.
22. Koordinuoja būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą.
23. Teikia siūlymus peržiūrint veikiančias būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas ir teikia siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir visokeriopo būsto atnaujinimo skatinimo.
24. Vykdo aplinkos ministerijos pavedimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo.
25. Organizuoja rinkos tyrimus ir viešosios nuomonės apklausą esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir efektyvaus energijos vartojimo pastatuose klausimais.
26. Vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.    
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

28.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – ekonomika;
28.3. studijų kryptis – vadyba;
28.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
28.5. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

29. Transporto priemonių pažymėjimai:

29.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

VI. SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

30.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
30.2. organizuotumas – 4;
30.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
30.4. analizė ir pagrindimas – 4;
30.5. komunikacija – 4.

31. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. strateginis požiūris – 2;
31.2. veiklos valdymas – 2;
31.3. lyderystė – 2.

32. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

33. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;
33.2. turto valdymas – 4.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-03, 12:55:06