Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
11. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
12. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
13. Organizuoja ir koordinuoja keleivių pavėžėjimą vietiniais maršrutais, išduoda licencijas ir leidimus keleivių pavėžėjimo autobusais ir taksi veiklai vykdyti.
14. Dalyvauja sprendžiant bendrojo lavinimo moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo klausimus.
15. Įgyvendina lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatose numatytus uždavinius – rengia ir prižiūri savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių įgyvendinimą.
16. Teikia pasiūlymus dėl vietinio susisiekimo maršrutų tobulinimo, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o taip pat dėl vežėjų šiuose maršrutuose patiriamų nuostolių kompensavimo.
17. Atlieka šilumos tiekimo organizavimą savivaldybės teritorijoje.
18. Dalyvauja savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų įvertinime dėl patalpų remonto būtinumo bei jo apimties, paskaičiavimus išvadoms pagrįsti.
19. Sudaro savivaldybės būsto fonde esančio nekilnojamojo turto atnaujinimo ar remonto darbų sąmatas.
20. Organizuoja ir vykdo savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (toliau – turto) pardavimą viešuosiuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
21. Organizuoja planuojamo parduoti turto ir jiems priskirtų žemės sklypų turto vertinimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;
arba:
23.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

24. Transporto priemonių pažymėjimai:

24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-03, 12:52:50