Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant rajono ir regiono plėtros strategijas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir skyrių bei kontroliuoja priemonių vykdymą.
17. Koordinuoja paraiškų bei projektų rengimą bei teikimą Lietuvos ir Europos Sąjungos programoms, fondams bei įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms.
18. Koordinuoja įvairių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis.
19. Dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirtis – investicinių projektų valdymo patirties;
21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

22. Transporto priemonių pažymėjimai:

22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 10:35:42