Pasirinkite kalbą

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Paslaugos aprašymas

Prašymai atlikti, derinti topografinius ir kartografinius darbus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pateikiami per el. TOPD paslaugą

Prašymai duomenims, reikalingiems rengiant žemės sklypų planus, teikiami ta pačia tvarka, prisijungiant per Web Gis duomenų sistemą.

Paslaugos gavėjas

 Fizinis arba juridinis asmuo

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga

Paslaugos suteikimo trukmė

Atsakingas padalinys

Atsakingas padalinys

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Paslaugos vykdytojas

Vaida Jakubauskaitė, tel. (8 422) 69 011, el. p. vaida.jakubauskaite@radviliskis.lt

Paslaugos vadovas

Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt

Prašymo forma
(-os)

Prašymai teikiami elektroniniu būdu. Geodezininkai, norintys prisijungti prie informacinės sistemos, turi kreiptis el. paštu topd@gis-centras.lt, pateikdami savo prisijungimo prie www.geoportal.lt vardą ir geodezininko kvalifikacijos numerį. 

Aprašymas klientui

 

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas

Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754

Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 patvirtintas techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-02-28 įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-65 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos“ patvirtintas Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01.2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus nuostatai

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:44:54