Pasirinkite kalbą

Specialiųjų reikalavimų nustatymas

Paslaugos aprašymas

Teikiama per IS „INFOSTATYBA“

Paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo reikalavimais

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atliko Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) modifikavimo darbus, kurių metu buvo kompiuterizuotas specialiųjų reikalavimų išdavimo procesas pagal 2017-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Todėl nuo 2017-05-22 nagrinėjami tik per IS „Infostatyba“ pateikti prašymai Specialiesiems reikalavimams gauti.

Pastaba: Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatytais atvejais – projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.

Paslauga teikiama internetu

 Prisijungti

Paslaugos kategorija

Teritorijų planavimas; statyba; architektūra

Paslaugos suteikimo trukmė

10 d. d.

Paslaugos gavėjas

Fizinis arba juridinis asmuo

Susijusios paslaugos

  • Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas
  • Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
  • Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Atsakingas dalinys

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Paslaugos vadovas

Artūras Valuckas, tel. 8 422 69007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt

Paslaugos vykdytojas

Artūras Valuckas, tel. 8 422 69007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt

Ingrida Grigalaitienė, tel. 8 422 69008, el. p. ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt

Aprašymas klientui

 

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo tvirtinimo“
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
  5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:08:05