Pasirinkite kalbą

Pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Statyb4

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus išduodama pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;

2. Pastato (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

- prašymą dėl pažymos išdavimo apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;

- pastato (-ų) kadastro duomenų byla (-as) ar jos (jų) kopija (-as).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas,
Robertas Eigminas
Tel. (8 422) 69 146
El. paštas - robertas.eigminas@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintautas Vičas,
Tel.: (8 422) 69 144, 8 (610) 01 012. 
el. p. gintautas.vicas@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį. Prašyme nurodomi pastatų unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:41:23