Pasirinkite kalbą

Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Statyb2

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šia pažyma patvirtinama, kad statinys gali būti naudojamos pagal nurodytą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

1. Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį.

2. Schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija.

3. Rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai.

4. Patalpos (-ų) ar statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

- prašymą dėl pažymos išdavimo apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį.

- objektų statinio (-ių) naudojimo schemą (2 egz.) ir elektroninė laikmeną su schemos kopiją.

- rašytinius statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimus.

- statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-as) ar jos (jų) kopija (-as).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas,
Robertas Eigminas
Tel. (8 422) 69 146
El. paštas - robertas.eigminas@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintautas Vičas,
Tel.: (8 422) 69 144, 8 (610) 01 012.
El. paštas - gintautas.vicas@radviliskis.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų ar statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį. Prašyme nurodomi statinio (-ų) unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymą gali pateikti tik statinio (-ų) savininkai ar valdytojai.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 8.12.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:37:11