Pasirinkite kalbą

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Paslaugos pavadinimas Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Paslaugos aprašymas

Žemės savininkams pateikiama visa informacija apie jų žemėse esančius melioracijos įrenginius, pridedant melioruotos žemės planus bei rinktuvų ir griovių profilius.

Paslauga teikiama per El. valdžios vartus 

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43654/23880

Paslaugos kategorija

Žemės ūkis; melioracija

Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo dienų.

Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo 

Atsakingas padalinys
Žemės ūkio skyrius

Paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Dinas Urbonavičius, tel. (8 422) 69 137, el. p. dinas.urbonavicius@radviliskis.lt

Paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius, tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715, el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt

Prašymo forma (-os)
Prašymo forma (.docx formatas) (.pdf formatas)

Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)

Pareiškėjas turi pateikti:

Prašymas išduoti techninius dokumentus apie pareiškėjo žemėje esančius melioracijos statinius. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, patvirtinantys naudojimosi žeme faktą bei nusausintos žemės sklypo plano masteliu 1:10000 kopijos.

Reglamentuojantys teisės aktai
  1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
  2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228;
  3. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186.

Informacija atnaujinta

2023-02-22

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-23, 08:45:50