Pasirinkite kalbą

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse kiekvienais metais

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas ŽŪ7
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse kiekvienais metais
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paraiškų ir kitų dokumentų priėmimas, registravimas, pirminis patikrinimas ir įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymas elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų egzempliorių pateikimas pareiškėjams, paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškos duomenis registravimo dokumentų perdavimas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ir informacijos teikimas paramos gavėjams.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" (Žin. 2006, Nr. 110-4171; 2012, Nr. 15-646);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo" (Žin. 2007, Nr. 22-839; 2012, Nr. 10-384);
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 35-1731, 47-2328).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, numatyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. (Kiekvienais metais atskiru ŽŪM įsakymu.))
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gaunama informacija ir dokumentai numatyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Aušra Bložienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 422) 69 140; el. p. ausra.bloziene@radviliskis.lt 
- seniūnijose – žemės ūkio specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715,
el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos teikimo trukmė kiekvienais metais nurodoma atskiru Žemės ūkio ministro įsakymu.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
Pareiškėjas, turintis techninių galimybių naudotis elektronine bankininkyste, elektroniniu parašu gali jungtis prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai.vic.lt) ir pats užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įvesti šių taisyklių 1 priede nurodytus elektroninius paraiškos duomenis bei juos patvirtinti.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra tarpinė.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.65.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:18:38