Pasirinkite kalbą

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas/išregistravimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas ŽŪ10
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas/išregistravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Traktorių, savaeigių žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabų ir puspriekabių registravimas Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre. Taip pat registruojami:
1. traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (Žin., 2005, Nr. 4-84);
2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;
3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, sunkieji keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai bei Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285);
- Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.3D-384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138; 2008, Nr. 24-878; 2011, Nr.42-1999).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Registravimo prašymas, taip pat:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;
4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
5.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
5.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
5.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
5.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
5.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
7. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenys iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazės.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Remigijus Jankus, Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas,
tel. (8 422) 69 141, el.p. remigijus.jankus@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Alfredas Juozapavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Tel. (8 422) 69 145, mob.(8 614) 08 715,
el. p. alfredas.juozapavicius@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Patikrinus asmens pateiktus duomenis vietoje ir apžiūrėjus registruojamą techniką.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimas – 10 Eur;
traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimas – 13 Eur;
traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimas – 4,3 Eur;
Įmokos kodas 53071
VMI prie LR FM
s-ta Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos įregistruojami neterminuotai, išskyrus minėtų taisyklių 30 punkte numatytus atvejus.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus dokumentacijos planą. Bylos indeksas 20.31; 20.32.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 21:27:40